DIGITAL SKILLS

Kompetentne cyfrowo społeczeństwo jest warunkiem dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego. Cyfrowe kompetencje umożliwiają sprawne poruszanie się po Sieci, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami, lepszy kontakt z klientami i ekspansję na nowe rynki.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

 „Kompetencje cyfrowe” to dziś pojęcie-wytrych, pojawiające się w dokumentach programowych i artykułach w prasie. Ich precyzyjne ujęcie i możliwość pomiaru jest niezbędnym warunkiem dla tworzenia strategii rozwoju cyfrowej gospodarki w globalnym kontekście. W DELab UW socjologowie i ekonomiści wspólnie pracują nad zaawansowaną metodologią badań nad kompetencjami cyfrowymi jednostek i organizacji.
koordynator
zespół

nasze projekty

KOLEKTYWY HAKERSKIE JAKO LABORATORIUM

Projekt realizuje
Marcin Zaród

Badanie obejmuje:
a) Etnografię wybranych kolektywów hakerskich w Polsce od 2013 roku
b) Analizę procesów biograficznych związanych z biografiami hakerów, w szczególności z procesami odchodzenia / korzystania z edukacji formalnej  z użyciem metod badawczych socjologii nauki i techniki
c) Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych i akademickich odnośnie współpracy lub tworzenia fab-labów, laboratoriów hakerskich i półformalnych grup badających problematykę bezpieczeństwa sieciowego

Zadania a) i b) są realizowane w ramach grantu NCN Preludium Preludium (2014/13/N/HS6/04113). Zadanie c) jest realizowane w ramach zadań własnych DELab.

ANALIZA I INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA DANYCH MATURALNYCH

Projekt realizuje
Piotr Migdał
Marta Czarnocka-Cieciura

Projekt pilotażowy ma na celu:

  • Analizę danych maturalnych z lat 2010-2014 na podstawie zbioru danych Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, zawierające szczegółową punktację zdających, wraz z danymi demograficznymi.
  • Wyciągnięcie wniosków wynikających ze znalezionych prawidłowości w danych, które mogą zdiagnozować problemy i szanse polskiego systemu edukacji.
  • Interaktywną wizualizacja danych maturalnych w sposób przyjazny użytkownikowi.

    Raport z projektu, wraz z kodem źródłowym, znajduje się
    https://github.com/stared/delab-matury

INTERNET RZECZY A NOWE PRAKTYKI SPOŁECZNE
na przykładzie użytkowników smartfonów

Projekt realizuje
Natalia Juchniewicz
Cele projektu:

  • analiza sposobów korzystania ze smartfonów w związku z możliwością komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami; przeprowadzone zostało badanie jakościowe – wywiady
  • określenie nowych praktyk społecznych związanych z korzystaniem z nowych technologii
  • opisanie perspektyw badawczych w obszarze technologii mobilnych i Internetu rzeczy dla socjologii

wybrane publikacje

wydarzenia

Luty 2017

30 stycznia 2016 r.
Relacja z DELab Talks z Guntramem B. Wolffem

2 lutego 2017|

30 stycznia w ramach DELab Talks odbył się wykład Guntrama B. Wolffa, dyrektora think-tanku Bruegel, pt. "Wyzwania stojące przed Unią

Styczeń 2017

30 stycznia, g. 13.00
DELab Talks z Guntramem B. Wolffem!

18 stycznia 2017|

Jakie wyzwania stoją obecnie przed Unią Europejską, i jakie kroki warto podjąć w obliczu zachodzących przemian? Jak

Grudzień 2016

9 grudnia 2016 r.
Raport ewaluacyjny dla Breugela!

9 grudnia 2016|

We wrześniu informowaliśmy o rozpoczęciu prac komisji zewnętrznej oceniającej działalność think tanku Bruegel: Bruegel Review Task Force. Przewodniczącą

11 października 2016 r.
DELab UW na konferencji Readie

1 grudnia 2016|

11 października 2016 roku Kristof Gyodi, Michał Paliński i Justyna Pokojska reprezentowali DELab UW podczas corocznego spotkania przedstawicieli sieci badawczej

Wczytaj więcej wydarzeń