Bartłomiej Okoń

DELab Talks:
Umowa konsumencka w otoczeniu cyfrowym
2017-06-22T21:53:04+00:00

Project Description

Umowa konsumencka w otoczeniu cyfrowym

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosił

Cyfryzacja obrotu handlowego, zwłaszcza konsumenckiego, stała się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania organów unijnych. Postrzegana jest jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego, nowy „napęd ekonomiczny” Europy mający jej zapewnić zwycięstwo w gospodarczym współzawodnictwie z resztą świata. Rozwój technologii informatycznych oraz ich wdrażanie do świata biznesu wymaga tworzenia odpowiednich ram prawnych – zarówno na szczeblu praw wewnętrznych państw członkowskich, jak i na poziomie całej UE. Do regulowania tych kwestii stosowane jest prawo europejskie, które stara się harmonizować wewnętrzne systemy prawne, aby umożliwić nieskrępowany obrót między poszczególnymi krajami. Proces harmonizacji oraz wyposażenie prawa w „kompetencję cyfrową” wymagają kompleksowych działań, między innymi opracowywania instrumentów prawnych regulujących transakcje konsumenckie (B2C) na rynku krajowym i unijnym oraz utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego UE, a w jego ramach – jednolitego rynku cyfrowego. Sukces JRC powinien przełożyć się na dynamizację rozwoju gospodarczego i wzrost konsumpcji, co zachęci społeczeństwa państw unijnych do dalszej integracji gospodarczej, społecznej i politycznej.