Joanna Mazur2018-10-16T08:59:13+00:00

Project Description

Joanna Mazur

Analyst DELab UW
Faculty of Law and Administration UW
j.mazur@delab.uw.edu.pl

She holds two MAs from the University of Warsaw – in Liberal Arts and Law, achieved in 2016 and 2017 respectively. PhD student in the Faculty of Law and Administration at UW. In DELab UW she works on the legal aspects of building the Digital Single Market, mostly initiatives regarding copyrights and privacy. She is interested in research on the human rights issues concerning the digital space.

She is also interested in development cooperation and migration. She worked in a grant project “Conceptualization of the new forms of international forced migrations and their impact on international security and law” (November 2016 – March 2017).

She has been working in DELab UW since autumn 2015 r.

Profile Academia.edu

Profile LinkedIn

2017 – … – PhD candidate, Law, University of Warsaw

2012-2017 – Law, University of Warsaw

2014-2016 – M.A., Liberal Arts College, University of Warsaw

2011-2013 – B.A., Liberal Arts College, University of Warsaw

2010-2013 – B.A., International Relations, University of Warsaw

Mazur J., Same services – same rules? Regulatory strategies for over-the-top services in the European Union’s law [w:] Матеріaли міжнародної науково–практичної конференцїї “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС”, 8 червня 2018 року, М. Київ, s. 288-291

Mazur J., Szmigielski A. (2018) Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Rozważania na kanwie sprawy Asociación Profesional Elite Taxi  [in:] „Europejski Przegląd Sądowy”, no 5, pp. 37-43

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet? [in:] „Intereconomics”, vol. 52, no 4, pp. 207-2013 [access here]

Mazur J., Sobolewski M. (2017) Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki. Przykład Niemiec, DELab UW

Mazur J. (2017) Wpływ technologii na pole pomocy humanitarnej. Przegląd inicjatyw, Working Paper DELab UW, no 1

Mazur J. (2017) Recenzja: Karolina Sztandar-Sztanderska: Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu [w:] „Praca i zabezpieczenie społeczne”, no 6

Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska, Mazur J., M., Paliński M., Syliwoniuk M. (2016) Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP, Warszawa, DELab UW

Mazur J.  (2016) Analiza przedmiotu handlu elektronicznego w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego, Working Paper DELab UW, no 5 [access here]

Mazur J., Napieralski A. (2016) Individual legal protection vs. anti-terrorist measures. Legal perspective (saga of Kadi cases, Hamas v. Council) [in:] „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ’”, no 3(25), pp. 267-289 [access here]

Mazur J. (2016) The Impact of European Union Regulations on Development Assistance: Comparison between the United States and Polish Regulations Concerning Official Development Assistance [in:] „University of Warsaw Journal of Comparative Law”, vol 3, no 1, pp. 117-126 [access here]

Mazur J. (2016) Na tropie formacji – po śladach „formacji”. Analiza koncepcji formacji intelektualnej w Granicach historyczności Barbary Skargi [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol. 61, pp. 181-201

Mazur J. (2014) Studia żydowskie a postkolonializm [in:] „Nowe studia kulturowe”, eds. Kochanowski J., Wrzosek T., Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 77-97

Mazur J. (2014) Sprawdzanie czterdziestu wieków historii, czyli próba analizy cyklu Wycieczka do Egiptu Mirona Białoszewskiego [in:] “Polisemia. The Academic Journal of the Antropologists of Jagiellonian University”, no 2 (13)

Mazur J., Algorithms as Public Information: Right to Information in the Digital Dimension from the Perspective of European Law, Erasmus Early-Career Scholars Conference “New business models and globalized markets: Rethinking public and private responsibilities”, 11-13.04.2018, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam

Mazur J., Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony
praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO
, Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, 5-6.04.2018, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M., What is e-privacy control worth? Analysing General Data Protection Regulation from legal and economic perspective, 3rd DELab UW International Conference “Ongoing Digitalisation of Economies and Societies”, Warsaw, 29.09.2017, University of Warsaw

Mazur J., Regulatory framework for over-the-top services (OTT): Is the European Union afraid of OTT?, The 4th Competitive Advantage in the Digital Economy Forum (CADE 2017), 1-3.06.2017, University of Warwick at ‚Warwick in Venice’, Wenecja

Mazur J., Usługi i treści over-the-top. Wyzwania prawne, Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej, 4.03.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mazur J., Theatrum Belli / Theatrum Mundi. The Parts Played by a Theatrical Stage in the Closed Cities, German-Polish Conference for Young Scholars. Academic exchange about Jewish history, religion and culture, 26-28.10.2016, Universität Potsdam, Poczdam

Mazur J., Współczesne wymiany barterowe. Badanie facebookowej grupy „Wymień się w Warszawie – rzeczy, usługi, informacje”, Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych, 24.02.2016, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Mazur J., Zamieszki londyńskie z sierpnia 2011 roku i działalność ruchu Occupy London: o politycznej słabości prekariatu, Ogólnopolska naukowa konferencja studencko-doktorancka „Nowe ruchy społeczno-polityczne w globalizującym się świecie. Kontekst – praktyka – konsekwencje”, 5.05.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

publications