dr Justyna Pokojska
Jobs & Skills for the Future Coordinator
2017-08-09T14:46:09+00:00

Project Description

dr Justyna Pokojska

Coordinator of the Programme Jobs & Skills for the Future
Institute of Sociology University of Warsaw
j.pokojska@delab.uw.edu.pl

A sociologist, coordinator of the Programme Digital Skills within the Social Programme. Lecturer at the Institute of Sociology University of Warsaw, where in 2016 she defended her doctoral dissertation on sociology of social borders.

Two-time winner of the Scholarship of Ministry of Science and Higher Education for outstanding achievements in science.

Passionate about field research in the most remote nooks of Poland.

Her research interests revolve around the issue of building and maintaining collective identities, especially in the context of progressive civilization and technological changes.

In DELab UW she works on digital competences of women and their situation on the labor market.

She participates in the work of DELab UW since 2015.

2016 – PhD in Sociology, Institute of Sociology University of Warsaw
2011 – MA in Sociology, Institute of Sociology University of Warsaw

Pokojska J. (2015). Dialektyka granicy na pograniczu polsko-słowackim: codzienność „przekraczania” granicy państwowej. W: Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe, Polska Akademia Nauk (w recenzji).

Pokojska J., Dworzański P. (2014). Aktywność publiczna imigrantów z Wietnamu. Studium przypadku gminy Lesznowola. W: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?.  Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pokojska J., Dworzański P., Szaranowicz-Kusz M., Zielińska D. (2014). The participation of foreigners in the political life of local communities. Obstacles, fears, prospects for development. Results of qualitative surveys. W: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU.  Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW.

Pokojska J. (2013). Die Mundart der Bewohner der polnischen Zips als Mittel zum Erhalt und zur Reproduktion ethnischer Identität im polnisch-slowakischen Grenzgebiet. W: Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa (Schriften des BKGE, Bd. 50, jednocześnie Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 50).  Huterer A., Olschovsky B., red. München, Oldenbourg Verlag.

Pokojska J. (2013). Kultura etniczna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Analiza przypadku wsi Jurgów. W: Rzeczywistość wielokulturowa.  Dyczewski L., Jurek K., red. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Kopczyńska J. (2011). ‘Śpiskie osprawianie’, czyli polska gwara spiska jako residuum kultury i tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. W: Wokół teorii i empirii socjologii języka.  Leszczyńska K., Skowronek K., red. Kraków, Wydawnictwo AGH.

Anacka M., Jaźwińska E., Kaczmarczyk P., Kopczyńska J., Łukowski W., Mostowska M., Napierała J., Okólski M. (2011). Etnosondażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. W: Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne.  Kaczmarczyk P. red. Warszawa, Wydawnictwo Scholar, 68-154.

Kopczyńska J. (2012). Językowy powrót do korzeni – recenzja naukowa publikacji N. Dołowy-Rybińskiej. Studia Socjologiczne 3/2012(206).

Piotrowski F., Włoch R., Kopczyńska J., Ogrodzki P. (2008). Idea partnerstwa w praktyce programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Warszawa, Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Pokojska J. (2016). Aktywni+. Absolwentki z fachem w ręku. Sytuacja zawodowa kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zasadniczym zawodowym, Raport DELab UW dla Gumtree.pl.

Pokojska J. (2015). Agentki Cyfrowej Zmiany. Kompetencje cyfrowe kobiet w Polsce, Raport DELab UW.

od 2016 – Projekt Horyzont 2020 p.t.: “Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive – ChainReact” (DELab UW)

2016 – “Absolwentki z fachem w ręku – badanie sytuacji zawodowej kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zawodowym” (DELab UW)

2015 – „Kariera dwutorowa sportowców w Polsce – diagnoza sytuacji” (DELab UW)

2014-2015   – „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE – przypadek Polski” (Instytut Socjologii UW, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM))

2014 – „Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2012-2013 – „Possibilities and realities of return migration (PREMIG)” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2010-2011 – „Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2008 –„Mobilność młodych pracowników naukowych” (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE)

2009/2010 and 2010/2011 Scholarship of Ministry of Science and Higher Education for outstanding achievements in science.

publications