Łukasz Mirocha 2017-06-22T21:53:07+00:00

Project Description

Łukasz Mirocha

Analyst DELab UW
Wydział „Artes Liberales” UW
me@lukaszmirocha.com

Zajmuje się analizą społecznych i kulturowych konsekwencji innowacji technologicznych, a także estetyką mediów cyfrowych. Śledzi kluczowe trendy rozwoju technologii, pracując również w projektach foresightowych. Uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady i warsztaty, publikuje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Współpracował m.in. z  4CF, InsightShot, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury.

W DELab UW od maja 2015 r.

2013-obecnie. Studia doktoranckie na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

2011-2013. Studia II stopnia w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskany na kierunku “Artes Liberales”.

2008-2011. Studia I stopnia w ramach MISH Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł licencjata uzyskany na kierunku Filozofia.

2009-2010. Program mobilności studentów MOST. Uczelnia przyjmująca: Uniwersytet Warszawski, Kolegium MISH, uczelnia macierzysta: Uniwersytet Śląski, MISH.

Mirocha Ł. (2015).  Communication models, aesthetics and ontology of the computational age revealed. In: Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design. Berry M., Dieter M., London, Palgrave Macmillan, 58-71.

Mirocha Ł. (2016). Wpływ komputacyjnego charakteru cyfrowych treści wizualnych oraz ekosystemów oprogramowania kreatywnego na estetykę i funkcjonowanie mediów w kulturze. W: Teksty kultury uczestnictwa. Dąbrówka, A., Maryl, M., Wójtowicz, A., red. Warszawa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, [w druku].

Mirocha Ł. (2013). Poszerzona przestrzeń ery cyfrowej. Analiza poziomów ontologicznych oraz sieci relacji między mediami, artefaktami ery cyfrowej a człowiekie. W: Radomski, A., Bomba, W., red. Lublin, E-naukowiec, 177-184

Mirocha Ł. (2013). Nowa Estetyka i rzeczywistość poszerzona o sferę cyfrową. W: Maska (17: Cyberprzestrzeń), Błaszkowska M., et al, red. Kraków, 7-23.

 

Mirocha Ł. (2015). Consumer photography in the age of the iPhone: the standardization of workflow and the commodification of the photograph. A Peer-Reviewed Newspaper About Datafied Research, 4 (1), 20-22.

Mirocha Ł. (2015). Kulturowe znaczenie błędu komputacyjnego (glitch) w mediach wizualnych – postcyfrowa perspektywa software studies. Kultura i Historia 27, on-line.

Mirocha Ł., Przywara, A. (2014). Nowa architektura korporacyjna Doliny Krzemowej. Kwartalnik Architektoniczny RZUT, (4), 66-74.

Mirocha Ł. (2014). Cyfrowi argonauci. Res Publica Nowa, 2 (216), 97-101.

Mirocha Ł. (2013). Humanistyka dwóch prędkości. NIMB – Nauka – Innowacje – Marketing – Biznes, 16, 10-11.

 

Mirocha Ł. (2015). The Internet of Things at the Crossroads: Smart Home and Smart City Implementation Models. Working Paper. Warszawa, DELab UW.

Mirocha, Ł. Challenges in Internet of Things development: Societal consequences of different models of an IoT ecosystem implementation. Digital Ecosystems,  29.06.2015, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Mirocha, Ł. Storytelling in the Age of Digital Media: Netwars / Out of CTRL Transmedia Project. Literary Margins and Digital Media,  15.04-17.04.2015, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska.

Mirocha, Ł. Cognitive computing – a revolution in HCI or merely a marketing buzzword? An IBM Watson supercomputer analysis. Thinking with Algorithms: Cognition and Computation in the Work of N. Katherine Hayles, 26.02-27.02.2015, Durham University, Durham, Wielka Brytania.

Mirocha, Ł. Datafied Research: Capture Things. Transmediale 2015, 28.01-01.02.20015, Berlin, Niemcy.

Mirocha, Ł. Digital aesthetics, users and relations of power in the computational era. Datafied Research, 17-22.10.2014, City University of Hong Kong, Hongkong.

Mirocha, Ł. Medialne hybrydy ery cyfrowej. Ontyczne i estetyczne relacje między treściami wizualnymi pochodzenia optycznego oraz komputacyjnego / How analog and digital images became hybrids. On relations and aesthetics of lens-based and CGI imagery. Historie Nowych Mediów | New Media Histories, 16-18.10.2014, Uniwersytet Łódzki, Polska.

Mirocha, Ł. Humanities Enhanced by Technology Studies: A Critical Analysis. Imagine There Were No Humanities, 20-21.11.2014, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

Mirocha, Ł.  Software & hardware ecosystems and their influence on visual media aesthetics, curation and distribution models. Apple ecosystem case study. Image not Available: Networked Visuality and Its Limits, 9-10.05.2014, American University of Paris, Paryż, Francja.

Mirocha, Ł.  New Aesthetic, New Anxieties. Computational Nature of Contemporary Imagery and the Eruption of Digital Aesthetic Patterns into the Physical Space. 19th Jubilee International Congress of Aesthetics (Berlin 1913 – Krakow 2013), 21-27.07.2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.

Mirocha, Ł. Rzeczywistość rozszerzona w zastosowaniach mobilnych. Analiza antropologiczna i estetyczna. Zwrot cyfrowy w humanistyce Internet-Nowe media-Kultura 2.0, 25-26.10.2012, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska.

 

IFA 2015 i 2012, Berlin, Niemcy

Pioneers Festival 2015 i 2013, Wiedeń, Austria.

IDTechEx Trade Show and Conference Europe 2015, Berlin, Niemcy.

UX Poland 2015, Warszawa, Polska

IBM Insight 2014, Las Vegas, NV, USA.

Hy! Summit 2014, Berlin, Niemcy.

Sussex Humanities Lab, School of Media, Film and Music, University of Sussex, Wielka Brytania (2015 r.)

Digital Aesthetics Research Center / Participation Information Technology Center, Aarhus University, Dania (2014 r.)

Wizualność w epoce cyfrowych technologii obrazowania. Analiza relacji między analogowym a cyfrowym zapisem obrazu, program “Diamentowy Grant” 2012-2016, MNiSW.

Internet Rzeczy. Analiza korzyści i ograniczeń implementacji otwartej i zamkniętej architektury IoT z perspektywy lokalnych społeczności, DELab UW.

Datafied Research, 2014-2015, międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez University of Aarhus, Dania, City University of Hong Kong, Hongkong, Transmediale / reSource, Niemcy.

Prowadzi blog „Człowiek i Technologie”.

publications