dr Maciej Sobolewski 2017-08-09T14:40:02+00:00

Project Description

Dr Maciej Sobolewski

Faculty of Economic Sciences UW
maciej.sobolewski@uw.edu.pl

Macej Sobolewski is responsible inter alia for the development of new research projects related to Internet platforms and is one of DELab’s four coordinators. His research interests include network economics, economics of the ICT sector as well as preference and demand analysis for ICT services. He has participated in numerous international research projects dealing with competitiveness, innovation and economic impact assessment.

From 2007 to 2011, he worked as a Senior R&D expert at Orange Labs –the R&D Center of France Telecom. Between 2011 and 2014, he was the Vice President of CASE Foundation – an economic policy think-tank based in Warsaw dedicated to research information, regulatory and competition economics. At University of Warsaw, he gives lectures in game theory, industrial organization and microeconomics. He is regularly published in international journals dedicated to the intersection of ICT and the economy.

He is a member of the International Telecommunications Society and a member of the Jury of President of Office of Competition and Consumer Protection and Strategic Advisor to the Vice-Rector of the University of Warsaw.

Macej Sobolewski has two children, he likes mountaineering and sailing.

– kariera naukowa

Od 2015 roku Research Fellow w DELab UW

2008-2014 – Kierownik Zakładu Mikroekonomii WNE UW

Od 2006 roku adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW,

– wykształcenie

2001-2005 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

1999-2001 studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

1995 – 2001 studia magisterskie w Instytucie Socjologii UW

Sobolewski M., Konieczna-Szałamatin J., Paczyński W. (2008). Zatrudnienie nierejestrowane z perspektywy pracodawców. W: Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce. Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M., red. Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Sobolewski M., Sowa A., Walewski M. (2004). Praca z perspektywy wieku. Praca dla młodych. W: Raport o Rozwoju Społecznym – Polska 2003. W trosce o pracę. Boni M., Golinowska S., red. UNDP.

Gajewski M., Sobolewski M., Woodward R. (2002). Wykorzystywanie źródeł finansowania przez mikroprzedsiębiorstwa. W: Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Balcerowicz E. red. Warszawa, CASE.

Sobolewski M., Czajkowski M. (2015). How Much do Switching Costs and Local Network Effects Contribute to Consumer Lock-in in Mobile Telephony? Telecommunications Policy, forthcoming.

Sobolewski M., Formański T. (2014). Analiza symulacyjna wieloobiektowej aukcji rosnącej. Wnioski dla planowanej aukcji częstotliwości LTE w Polsce. Decyzje, 21(2014), 95-114.

Sobolewski M., Czajkowski M. (2012), Network effects and preference heterogeneity in the case of mobile telecommunications markets, Telecommunications Policy, 36(3), 197–211.

Czajkowski M., Sobolewski M. (2011), Measuring network effects in mobile telecommunications markets with stated-preference valuation methods, International Journal of Management and Network Economics, 2(2), 197-215.

Sobolewski M., Miernik I., Kopczewski T. (2016). Analytical solution to Bundling Problem for Correlated Reservation Prices.

Sobolewski M., Miernik I., Kopczewski T. (2016). Bundling or Unbundling? Packages are Better but Rarely Better Enough.

Sobolewski M., Czajkowski M. (2015). Estimating Call Externalities in Mobile Telephony in Poland.

Sobolewski M., Kopczewski T. (2015). Measuring Willingness To Pay for Bundles of Fixed Telecommunication Services.

Sobolewski M., Barbone L., Musters K. (2015). An empirical model of pass-through for VAT, with an application to the EU passenger transport sector.

Sobolewski M, Kopczewski T. (2014). Entry on market with switching costs and network effects. How long does it take to catch-up with incumbents when consumers are heterogeneous?

Czajkowski M., Sobolewski M. (2013). Switching Costs and Network Effects – How Much Do they Really Matter in Mobile Telecommunications? WNE Working Papers, no. 114.

Poniatowski G., M. Sobolewski (2013). What Affects the Main Engine of Growth in the European Economy? Industrial Interconnectedness and Differences in Performance of Business Services Across the EU25. CASE Network Studies and Analyses, no. 455.

Sobolewski M. (2008). The impact of mobile number portability on the diffusion of mobile telephony across the European Union.

Balcerowicz E., Sobolewski M. (2005). Competitiveness of the Polish Manufacturing Sector. Does Government Policy Maters? CASE Reports, no. 62.

A study of R&D tax incentives. Final Report (2014). TAXUD Taxation Papers, no. 52. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_52.pdf

Study on the economic effects of the current VAT rules for passenger transport. Final Report (2014). http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/report_passenger_transport.pdf

Cylwik A., Lada K., Pietka K., Sobolewski M. (2012). Ekonomiczny potencjał gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa. Raport CASE, Warszawa.

Śledziewska K., Pugacewicz A., Sobolewski M., Gyodi K., Okoń B., Ziembiński M. (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście potencjalnego zakazu stosowania mechanizmu różnicowania cen w Unii Europejskiej w polskim transgranicznym handlu elektronicznym. Warszawa, DELab UW.

Liczne wystąpienia na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Udział w seminariach i konferencjach branżowych w charakterze eksperta.

Dwukrotnie brał udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy jako panelista.

Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i doradczych finansowanych przez instytucje prywatne i publicznych w kraju i za granicą.

Brał udział w grantach badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Nagroda Rektora UW pierwszego stopnia.

publications