Michał Paliński2017-08-09T14:47:39+00:00

Project Description

Michał Paliński

Analyst DELab UW
Faculty of Economic Sciences UW
m.palinski@delab.uw.edu.pl

He is a member of Digital Single Market and TTIP research teams. His research topics are related to the transformation of modern capitalism, especially to the emerging phenomenon of sharing economy.

At DELab UW from March 2016.

– 2014-2016 International Economics, MA (in Polish), UW
– 2011-2014 College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities UW, fields of studies: Economics and Philosophy (in Polish)
– 2010-2011 International Relations, Institut d’études politiques de Paris – Sciences Po Paris, Erasmus Programme (in English)

Paliński M., Syliwoniuk M., Hagemejer J., Michałek J., (mimeo), Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny, [in:] M. Dunin-Wąsowicz (ed.), Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Paliński M., (2016), Uwarunkowania makroekonomiczne wynagrodzeń biegłych sądowych – porównanie międzynarodowe, [in:] P. Rybicki (ed.), Wynagrodzenia biegłych sądowych. Polska na tle krajów europejskich, Forensicwatch, ebook.

Michałek J., Hagemejer J., Paliński M., Syliwoniuk M., Wpływ umowy TTIP na polski sektor energetyczny. TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej gospodarki, Warszawa, 11.04.2016.

Paliński M., Obudzić thymos oburzonych? Sloterdijka rozważania o gniewie i pogardzie, Konferencja Dyskursy Nowoczesności: Społeczeństwo obywatelskie przeciw ludowi. Gdzie jest demos w demokracji?, Warszawa, 08.06.2013.

Śledziewska K., Paliński M., Nowy Ład Ekonomiczny – przyszłość pracy, Wieczory dla dorosłych Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 28.04.2016.

2016: Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki, research project financed by the British Embassy in Poland and the European Movement Forum (participant).

publications