dr Renata Gabryelczyk 2017-08-09T14:35:06+00:00

Project Description

Dr Renata Gabryelczyk

Faculty of Economic Sciences UW
r.gabryelczyk@delab.uw.edu.pl

Her professional pursuits include: business process management, performance management, public sector management, business models, facility management. She is associated with the Faculty of Economic Sciences, where she conducts research and courses at the undergraduate, secondary and post-graduate studies in the fields: business process modeling and analysis, business process management, managerial accounting, contemporary management concepts. She also lectures at the Warsaw School of Information Technology. Additionally, she is a member of the Polish Certificate of BPMN in Systems Research Institute of the Polish Academy of Science, a member of the Technical Committee for Facility Management of the Polish Committee for Standardization, a member of Scientific Association of Business Informatics in Poland, and a member of international Association for Information Systems (AIS). In DELab UW since September 2014.

–    Assistant Professor at the Department of Information Systems and Economic Analysis, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, since 1999
–    PhD at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
–    Her academic experience also includes studying at Institute for Information Systems at Saarland University, as well as research fellowships at scientific centres in Heidelberg, Constance, and Vienna

Dessoulavy-Śliwiński B., Gabryelczyk R. (2016). Facility Management 2.0. Warszawa, Grupa Medium.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  w branży biotechnologicznej. Warszawa, DELab Uniwersytet Warszawski.

Gabryelczyk R. (2006) ARIS w modelowaniu procesów biznesu. Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Gabryelczyk R. (2000). Reengineering. Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa. Studia Informatyki Gospodarczej.  Warszawa, Wydawnictwo Nowy Dziennik.

Gabryelczyk R., Lasek M. (1998). Modelowanie procesów gospodarczych za pomocą ARIS-Toolset.  Warszawa, Wydawnictwo Nowy Dziennik.

Gabryelczyk R. (2015). The assessment of business process management maturity: Comparative analysis inside an organization. In: Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference. Baćović M., Milković M., Pejić Bach M., Peković S., eds. Kotor, 1(1), 383-390.

Śledziewska K., Gabryelczyk R. (2015). Diagnosis of the digital competence gap between SMEs in Poland and the EU. In: Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference. Baćović M., Milković M., Pejić Bach M., Peković S., eds. Kotor, 1(1), 439-445.

Gabryelczyk R., Jurczuk A. (2015). Comparative Analysis of Business Processes Notation Understandability. In:  Information Management in Practice. Kubiak B.F., Maślankowski J., eds. Sopot, Faculty of Management University of Gdańsk, 95-106.

Gabryelczyk R., Rakowska E. (2015). Modelling and measuring business processes to enhance public administration performance. In: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds. Verona,  EuroMed Press, 891-904.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., Pugacewicz A. (2015). Does commercialisation of R&D influence business model maturity? In: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds.  Verona, EuroMed Press, 323-339.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2014). Podejście procesowe w obszarze Facility Management dla Inteligentnego Budynku. W:  Inteligentne Budynki. Nowe możliwości działania. Mikulik J., red.  Kraków, Wydawnictwo Libron, 259-279.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Start ups and spin offs in biotechnology sector in Poland: business models analysis. In: Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the Global Economy.  Carvalho L.,  ed.  IGI Global, 192-219.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Biotech Spin-Offs in Poland: Establishment strategies and the impact of technology and science parks on growth opportunities.  In: The Future of Entrepreneurship. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds.  Kristiansand,EuroMed Press, 308-322.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2013). Process Modelling and Incompatibility Problem in Facility Management. In: Proceedings of 7th Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2013.  Kraków, Wydawnictwo AGH, 50-58.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2013). Online laboratory for learning accounting in practice – an idea and implementation. In:  Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds. Estoril, Cascais,  EuroMed Press, 211-229.

Gabryelczyk R., Jurczuk A., Misiak Z. (2012). Modele dojrzałości procesów i organizacji – analiza obszarów zastosowań. W: Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami. Siemieniuk N., Michalczuk G., red. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 97-114.

Śliwiński B., Gabryelczyk R. (2012). Inżynieria Facility Management w kierunku zrównoważonego rozwoju. W:  Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami. Siemieniuk N., Michalczuk G., red. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 286-302.

Gabryelczyk R., Gawart K., Śliwiński B. (2011). Ewolucja strategii, procesów i systemów informatycznych w obszarze Facility Management. W:  Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów interentowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Chmielarz W., Kisielnicki J., Szumski O., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 418-436.

Gabryelczyk R., Śliwiński B. (2010). Outsourcing usług Facility Management – perspektywy rozwoju w kierunku standaryzacji procesów. W:  Zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą i  procesami gospodarczymi. Siemieniuk N., Mosdorf R., red.  Białystok, Wydawnictwo WSFiZ, 95-106.

Śliwiński B., Gabryelczyk R. (2009). Development of process modelling for facility management. In: 1st CEE Symposium on Business Informatics. Hansen R.H., Karagiannis D., Fill H.G, eds. Vienna, Austrian Computer Society, 101-110.

Gabryelczyk R., Śliwiński B. (2008). Procesowy obraz Facility Management. W:  Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi. Siemieniuk N., Mosdorf R., red. Białystok, Wydawnictwo WSFiZ, 93-105.

Gabryelczyk R. (2006). Rozwiązania referencyjne – konstrukcje i zastosowania w modelowaniu procesów biznesu. W: Strategie informatyzacji Szyjewski. Nowak  Z., Grabara  J.,  red. Katowice, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 187-198.

Gabryelczyk R. (2005).  Customer Knowledge Management – architektura CRM na bazie wiedzy. W: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Kasprzak T., red. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 285-300.

Gabryelczyk R. (2005). ARIS w modelowaniu referencyjnym: koncepcje, metody i narzędzia modelowania. W: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu.  Kasprzak T., red. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 106-156.

Gabryelczyk R. (2004). Architektura Zarządzania procesami wiedzy o klientach. W:  Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych. Grabara J., red. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 339-248.

Gabryelczyk R., Lasek M. (2003). Procesy wiedzy. Wiedza w procesach. W:  Human-Computer Interaction 2003. Kubiak B., Korowicki A., red.,  Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 33-42.

Gabryelczyk R., Lasek M. (2000). Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych przedsiębiorstw. W: Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Kasprzak T., red. Warszawa, Wydawnictwo Nowy Dziennik, 225-262.

Gabryelczyk R. (1999). Organizacja i modelowanie procesów – koncepcja, metoda, narzędzie. W: Human-Computer Interaction ’99. Kubiak B., Korowicki A., red. Gdańsk,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 77-88.

Gabryelczyk R. (1997). Reengineering w przedsiębiorstwie. Realizacja projektu BPR. W:  Modele informacyjne procesów gospodarczych. Kasprzak T., red. Warszawa, Wydawnictwo Nowy Dziennik, 40-52.

Gabryelczyk (Sąpór) R. (1995). Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych ARIS. W:  Computer Integrated Manufacturing, Architecture of Integrated Information Systems. Kasprzak T., red. Warszawa, Wydawnictwo Nowy Dziennik, 65-95.

Gabryelczyk R., Jurczuk A., Pęczkowski M., (2016). Determinanty wyboru notacji modelowania procesów biznesowych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 40, 357-370.

Gabryelczyk R., Jurczuk A. (2015). Kompetencje w obszarze modelowania procesów. Implikacje dla urzędów sektora publicznego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  243/2015, 80-95.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., Pugacewicz A. (2015). Czy komercjalizacja wyników badań naukowych wpływa na dojrzałość modelu biznesowego? Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  XVI(11), część II, 91-108.

Gabryelczyk R., Jurczuk A. (2015). The diagnosis of information potential of selected Business Process Modelling Notations. Information Systems in Management, 4(1), 26-38.

Gabryelczyk R., Rakowska E. (2015). Pomiar procesów jako element oceny wdrożeń systemów IT w administracji publicznejRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 36, 205-220.

Jurczuk A., Gabryelczyk R.,(2015). Cele doskonalenia przedsiębiorstw w kontekście dojrzałości procesowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 83(1941), 245-254.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2015). Podejście procesowe w nauczaniu rachunkowości – jak aktywizować studentów jako przyszłych mikroprzedsiębiorców. e-mentor, 58, 4-11.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2015). Stimulating entrepreneurship by teaching accounting: Concept and implementation. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 11 (2/3), 137-155.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Krytyczna analiza kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:  Rachunkowość a controlling, 343, 52-68.

Śliwiński B., Gabryelczyk R. (2010). Facility Management Process Architecture Framework.  Journal of Internet Banking and Commerce. 15(3), 13-24.

Gabryelczyk R., Lasek M. (1999). Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Informatyka, 1/1999.

Gabryelczyk R. (1997). Koncepcje zarządzania: Business Process Reengineering. Master of Business Administration, 1(26).

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2014). Czego naprawdę chcą wasi klienci i co powinniście o nich wiedzieć. Administrator, 1-2/2014.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2014). Mapowanie ryzyka w obszarze Facility management. Administrator, 4/2014.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2014). Benchmarking  jako narzędzie wspomagające pracę Facility Managera. Administrator, 7-8/2014.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2013). Outsourcing usług Facility Management i standaryzacja procesów. Facility Management, 9/2013.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2013), Procesowy obraz Facility Management. Facility Management, 7-8/2013.

Gabryelczyk R., Dessoulavy-Śliwiński B. (2013). Zarządzanie procesami, Facility Management, 6/2013.

Śledziewska K., Gabryelczyk R., Włoch R. (2015). Go Digital! Diagnoza luki cyfrowej polskich MSP. Working Paper, 1/2015. Warszawa, DELab UW.
Gabryelczyk R., Białek-Jaworska A., Pugacewicz A. (2015). Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up. Working Paper, 2/2015. Warszawa, DELab UW.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2015). Czy polskie spółki start-up dojrzały do internacjonalizacji? Raport DELab, lipiec/2015. Warszawa, DELab UW.

Gabryelczyk R. The assessment of business process management maturity: Comparative analysis inside an organization. ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, 10-11.09.2015, Kotor, Montenegro.

Śledziewska K., Gabryelczyk R. Diagnosis of the Digital Competence Gap between SMEs in Poland and the EU. ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, 10-11.09.2015. Kotor, Montenegro.

Gabryelczyk R., Jurczuk A. Kompetencje w obszarze modelowania procesów. Implikacje dla urzędów sektora publicznego.  I Kongres Informatyki Ekonomicznej, 23-25.09.2015, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Podlesice.

Gabryelczyk R., Jurczuk A., Pęczkowski M. Determinanty wyboru notacji modelowania procesów biznesowych. Informacja w społeczeństwie XXI wieku – INFO 2015, 22.06.2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Olsztyn.

Gabryelczyk R., Jurczuk A. Comparative Analysis of Business Processes Notation Understandability. 12th International Conference on Information Management – ICIM 2015, 20-22.05.2015, Gdańsk.

Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, R., Pugacewicz, A. Practical application of the Business Model Maturity assessment. Digital Ecosystems Conference, Poster session 29.06.2015, University of Warsaw, Warsaw.

Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, R., Pugacewicz, A. Practical application of the Business Model Maturity assessment.  Polish Scientific Network, Poster session 18-20.06. 2015, Warsaw.

Gabryelczyk R., Rakowska E. Modelling and measuring business processes to enhance public administration performance. 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 16-18.09.2015, Verona, Italy.

Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, R., Pugacewicz, A. Does Commercialisation Of R&D Influence Business Model Maturity? 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 16-18.09.2015, Verona, Italy.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. Biotech Spin-Off‘ Business Models For The “Go Global” Strategy. 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 16-18.09.2015, Verona, Italy.

Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, R., Pugacewicz, A. Czy komercjalizacja wyników badań naukowych wpływa na dojrzałość modelu biznesowego? I Ogólnopolski Maraton Naukowy, Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość Technologiczna”, 12.10.2015, Białystok.

Jurczuk A., Gabryelczyk R. Cele doskonalenia przedsiębiorstw w kontekście dojrzałości procesowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność przemysłu i usług”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, TNOIK, 8-10.10. 1015, Ustroń.

Szabelska A., Gabryelczyk R. Using perspectives of scorecard to assess benefits of systems implementation. Case study analysis. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Information Systems In Management”, 22-23.10.2015, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie, Warszawa.

Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, R., Pugacewicz, A. Determinanty dojrzałości modelu biznesowego. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy”, 26-27.11.2015, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa.

Gabryelczyk, R. Pomiar procesów jako element oceny wdrożeń systemów IT.  Informacja w społeczeństwie XXI wieku – INFO 2014, 15.09.2014, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Olsztyn.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. Biotech spin-offs in Poland: Establishment strategies and the impact of Technology and Science Parks on growth opportunities. 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 17-19.09.2014, Kristiansand, Norway.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. Online laboratory for learning accounting in practice – an idea and implementation, 6th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 22-24.09.2015, Estoril, Portugal.

Gabryelczyk R. The Diagnosis of Information Potential of Selected Business Process Modelling Notations. 9th Conference Information Systems in Management,  27-28.11.2014, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie, Warszawa.

Gabryelczyk R. Rola zarządzania procesowego w praktyce biznesowej. Konferencja WIT „Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych”, 8.06.2010, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.

Gabryelczyk R., Śliwiński B. Outsourcing usług Facility Management – perspektywy rozwoju w kierunku standaryzacji procesów. Konferencja WSFiZ „Zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą i procesami gospodarczymi”,  24-25.06.2010, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Gabryelczyk R., Śliwiński B., Procesowy obraz Facility Management. Konferencja WSFiZ „Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi”,  27.06.2008, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Gabryelczyk R. ADONIS na WNE UW, Konferencja uczestników programu uniwersyteckiego BOC Technologies Consulting, 13-14.03.2008, BOC i Uniwersytet Wiedeński, Ożarów Mazowiecki.

2015: „Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up”, mikrogrant DELab UW.

2015: „Infrastruktura informatyczna do prowadzenia badań nad wpływem systemu rachunkowości na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową na przykładzie przedsiębiorczości akademickiej”, projekt infrastrukturalny finansowany przez MNiSW.

2014: „Badanie determinant rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej”,  mikrogrant DELab UW.

2012-2014: „Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”, POKL 4.3 Szkolnictwo wyższe i nauka / Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt konsorcjalny, lider – Uniwersytet Warszawski

2012-2013: FASTER – Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu UE Lifelong Learning: Comenius, ICT and Languages.

2004-2006: Polityka i strategie współdziałania biznesu z technologiami informacyjnymi,  Nr rej. projektu: 2H02D06425, projekt badawczy finansowany przez KBN.

1999-2001: Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych organizacji gospodarczych, Nr rej. projektu: 1H02D00712, projekt badawczy finansowany przez KBN.

–        Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową: 2006

–      Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność dydaktyczną: 2014

Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania za promowanie najlepszych absolwentów uczelni: 2012, 2015

publications