dr hab. Renata Włoch
Digital Society Programme Coordinator
2017-08-09T14:03:05+00:00

Project Description

Dr hab. Renata Włoch

Coordinator DELab UW
Digital Society Programme Coordinator
Institute of Sociology UW
r.wloch@uw.edu.pl

Renata Włoch majored in Sociology and International Relations. She is Adjunct Professor in the Institute of Sociology, the University of Warsaw, and Coordinator of Sociological Programme “Jobs and Skills for the Future” in Digital Economy Lab at the University of Warsaw (Google institutional grant). She was the principal researcher in several action research projects (EEA grant “Civic participation: a diagnosis of barriers and creation of tools upgrading good governance”; CEE grant “Social Action 2012”, EU Commission grant “The city ghettos of today”). Since 2008 she has carried numerous evaluation research of public policies for public institutions and NGOs (Ministry of Sport, Ministry of Labour and Social Policy, MInistry of Foreign Affairs). Her recent academic interests focus on trends in digital society and digital skills, particularly in the aspect of supporting evidence-based public policy.

–  2017: habilitacja, Instytut Socjologii

– 2008: Instytut Socjologii, dr

– 2004: Instytut Socjologii, mgr

– 2003: Instytut Stosunków Międzynarodowych, mgr

Włoch R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Włoch R., Gdula M., Grzymała-Kazłowska A. red. (2012). Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.

Włoch R., Giza-Poleszczuk A. (2013). Innowacje a społeczeństwo”. W: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa, PARP.

Włoch R. (2015). Rewolucja informacyjna a rozwój społeczny i bezpieczeństwo ludzkie. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat, J. Zając et al. red. Warszawa, WDNiP UW, 157-168.

Włoch R. (2012). Poland: Multiculturalism in the making. W: Challenging Multiculturalism: Managing Diversity in Europe, Raymond Taras red., Edinburgh, Edinburgh University Press, Columbia University Press.

Włoch R.  (2013). UEFA As a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Studies August   XX(X).

2008-2012: „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 6.2. Badania naukowe.

2007-2013: Projekt Społeczny 2012 (sponsorowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). Celem Projektu było stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych pojawiających się przy okazji organizowania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Rola w projekcie: kompleksowy nadzór i udział w badaniach prowadzonych w ramach Projektu; współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora i partnerami zagranicznymi.

2013: udział w projekcie „The city ghettos of today”, finansowanym przez Komisję Europejską

Rola w projekcie:  desk research, przygotowanie działań badawczych.

1. Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Najlepszych Młodych Naukowców, 2009.

2. Stypendium Nowoczesnego Uniwersytetu dla młodych pracowników naukowych, 2010.

publications