9 grudnia 2016 r.
Raport ewaluacyjny dla Breugela!

We wrześniu informowaliśmy o rozpoczęciu prac komisji zewnętrznej oceniającej działalność think tanku Bruegel: Bruegel Review Task Force. Przewodniczącą komisji była dr hab. Katarzyna Śledziewska, a głównym ewaluatorem dr Renata Włoch.
Dziś z przyjemnością możemy poinformować, że Guntram Wolff, Dyrektor Bruegla, bardzo wysoko ocenił raport ewaluacyjny, który przygotowała dr Renata Włoch i podkreślił, że zawarte w nim rekomendacje pomogą w wyznaczaniu kierunku przyszłych działań think tanku.

Raport jest już na stronie Bruegela!http://bit.ly/2grIrZd

2017-06-22T21:52:44+00:00