Analiza mechanizmu geoblokowania2018-08-28T14:29:59+00:00

Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w UE w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa Polski

o Autorskie metody naukowe

o Dane: 25 tys. obserwacji

o Uwzględnienie opinii DELab UW w projekcie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego rozporządzenia Parlamentu UE

„…raport DELab UW pozwolił na budowanie koalicji w negocjacjach z Komisją…” Michał Boni, Poseł VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego

Raport w jęz. polskim i jęz. angielskim.

Panel dyskusyjny z udziałem:

– Dr Maciej Sobolewski (DELab UW, współautor raportu)
– Agata Zawłocka-Turno (UOKiK, Departament Ochrony Konkurencji)
– Grzegorz Wójcik (Izba Gospodarki Elektronicznej E-Commerce Polska)
– Włodzimierz Schmidt (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)
oraz przedstawiciele administracji publicznej na poziomie ministerialnym.

Zapis filmowy panelu tutaj.