Badanie DELab UW dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Naukowcy z DELab UW – dr Maciej Sobolewski i Michał Paliński – we współpracy z firmą Audytel S.A. zrealizowali projekt dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego, pod tytułem „Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego”.

Zjawisko zastępowania internetu w technologiach stacjonanarnych dostępem w technologiach mobilnych jest nasilającym się trendem obserwowanym od zaledwie kilku lat w krajach rozwiniętych (wcześniej dotyczył on usługi głosowej). Substytucja stacjonanarno-komórkowa ma daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego. Zmienia układ sił pomiędzy operatorami i przesuwa granice rynków właściwych podlegających regulacji antymonopolowej.

Projekt miał na celu opracowanie metodologii badania skali zjawiska w Polsce z uwzględnieniem wymiaru regionalnego oraz zróżnicowanego zasięgu poszczególnych technologii. Badacze z DELab UW zarekomendowali optymalną metodologię badania tego zjawiska, stworzoną w oparciu o najnowsze badania – metodę wyborów dyskretnych z uwzględnieniem danych pochodzących z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej, danych o taryfach oraz dedykowanego badania ankietowego. Koncepcja zakłada obliczenie odpowiednich współczynników elastyczności cenowej, które umożliwią wykonanie serii testów hipotetycznego monopolisty. Testy te pozwolą na weryfikację granic rynków właściwych i ewentualnego włączenia do jednego rynku stacjonarnych i mobilych technologii dostępu szeropasmowego.

2017-06-22T21:52:43+00:00