Bartłomiej Okoń: UMOWA KONSUMENCKA W OTOCZENIU CYFROWYM

W środę 29 kwietnia o godzinie 16:00 Bartłomiej Okoń wygłosił wykład:

UMOWA KONSUMENCKA W OTOCZENIU CYFROWYM

Cyfryzacja obrotu handlowego, zwłaszcza konsumenckiego, stała się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania organów unijnych. Postrzegana jest jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego, nowy „napęd ekonomiczny” Europy mający jej zapewnić zwycięstwo w gospodarczym współzawodnictwie z resztą świata. Rozwój technologii informatycznych oraz ich wdrażanie do świata biznesu wymaga tworzenia odpowiednich ram prawnych – zarówno na szczeblu praw wewnętrznych państw członkowskich, jak i na poziomie całej UE. Do regulowania tych kwestii stosowane jest prawo europejskie, które stara się harmonizować wewnętrzne systemy prawne, aby umożliwić nieskrępowany obrót między poszczególnymi krajami. Proces harmonizacji oraz wyposażenie prawa w „kompetencję cyfrową” wymagają kompleksowych działań, między innymi opracowywania instrumentów prawnych regulujących transakcje konsumenckie (B2C) na rynku krajowym i unijnym oraz utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego UE, a w jego ramach – jednolitego rynku cyfrowego. Sukces JRC powinien przełożyć się na dynamizację rozwoju gospodarczego i wzrost konsumpcji, co zachęci społeczeństwa państw unijnych do dalszej integracji gospodarczej, społecznej i politycznej.

Bartłomiej Okoń – absolwent studiów magisterskich oraz Zaocznego Studium Doktoranckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy WPiA UW i Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, stypendysta ERASMUS (Ratyzbona), praktykujący prawnik wyspecjalizowany w obszarze międzynarodowego obrotu handlowego. Autor publikacji z zakresu prawa konsumenckiego i prawa pracy. W ramach działalności naukowej zajmuje się badaniem wpływu unijnego dorobku prawnego na prawo polskie w zakresie prawa konsumenckiego, a także problematyką środków i narzędzi prawnych służących ograniczeniu zjawiska „dysparytetu kontraktowego” w prawie prywatnym.

Miejsce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd windą przy głównym wejściu do biblioteki, następnie do końca korytarza i na prawo)

Czas:
Środa 29.04.2015, godz. 16:00.

DELabTALKS-Okon2

2016-04-09T13:01:37+00:00