E-obywatel w e-urzędzie: społeczeństwo informacyjne i informatyzacja urzędów

Niedawno uruchomiono usługę „Sprawdź swoje punkty karne”, która jest pierwszym z etapów Programu CEPiK 2.0. Kolejne e-usługi mają być wprowadzane do końca 2018 r. Pomimo tych udanych wdrożeń, stan polskiej e-administracji na tle innych krajów

23 maja 2017|

Systemowe wsparcie cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech – przegląd inicjatyw

Członkowie zespołu DELab UW przygotowali  dla Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji zestawienie instrumentów służących systemowemu wsparciu cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Dokumenty stanowią zwięzły przegląd różnorodnych dobrych praktyk stosowanych w analizowanych państwach

18 maja 2017|

Prawo autorskie v. internetowa wolna amerykanka: jak współcześnie chronić interesy twórców?

Jedną z inicjatyw w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego jest reforma reżimu dotyczącego praw autorskich. Udostępnianie treści audiowizualnych czy e-booków w Internecie jest coraz bardziej powszechne, dlatego najwyższy czas na wprowadzenie odważnych i przemyślanych zmian

7 kwietnia 2017|

Airbnb in Warsaw

Sharing economy platforms are increasingly popular in Poland. Among the most successful firms based on new business models is Airbnb, a platform for accommodation provision: currently more than 3 million private flats, rooms or other

24 marca 2017|

Przenoszalność danych: prawo użytkownika – obowiązki przedsiębiorcy

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Jego celem jest stworzenie jednolitego i efektywnego systemu ochrony prywatności użytkowników sieci. Jedną z wprowadzanych nowości jest tzw. portability – przenoszalność danych. Czym

7 marca 2017|

Jednolity Rynek Cyfrowy, czyli likwidacja wirtualnych granic

Stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC, ang. Digital Single Market) ma zlikwidować istniejące bariery w handlu elektronicznym i doprowadzić do swobodnego przepływu treści i usług cyfrowych. Komisja Europejska liczy na to, że powstanie JRC stanie się impulsem

23 lutego 2017|