Wizualizacja treści tekstu za pomocą mapy.

Ćwiczenie poświęcone komputerowej wizualizacji w formie mapy (ekstrakcja danych geograficznych z dokumentów anotowanych w TEI): Od tekstu do mapy: przetwarzanie TEI/XML na potrzeby wizualizacji za pomocą leaflet.js. http://tei.oucs.ox.ac.uk/Talks/2015-02-warsaw/

Lou Burnard gościem UW : What is the Text Encoding Initiative ? (and how did it get to be that way?)

Zarówno z epistemologicznego jak i z socjologicznego punktu widzenia, konfrontacja między technologiami cyfrowymi a naukami humanistycznymi jest istotnym faktem przełomu wieków. Konsorcjum TEI (Text Encoding Initiative : http://www.tei-c.org/index.xml) stanowi w tej dziedzinie jeden z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znaczących przykładów międzynarodowej współpracy naukowej. Jako ekosystem TEI odzwierciedla nadzieje pokładane w rozwoju opartym na społeczności. Setki projektów na świecie używają dziś TEI... Lou Burnard, którego mamy przyjemność gościć, jest jednym z głównych twórców TEI i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie semantycznego wzbogacania danych.