Marie-Luce Demonet: The Obsolescence of Innovation

The BVH (The Humanistic Virtual Libraries) exist since 2003 : they publish Renaissance fac-similes, online editions (using TEI encoding standards), and develop tools in order to enhance research on OCR, typographic material, literary and linguistic issues. These projects that seemed innovative at their beginnings, cannot develop any more, because the sponsors (mainly the French Ministry of Research) consider there is no innovation any more. The logic of assessment is such : the BVH, in a short time, will stop its activities, and the previous investments will be lost.

Marie-Luce Demonet: The Obsolescence of Innovation2017-06-22T21:52:56+00:00

Joanna Szaflik: CYFROWA EDYCJA ŹRÓDEŁ na podstawie projektu e-BLAUSTEIN

Projekt e-Blaustein poświęcony jest postaci i twórczości wybitnego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ucznia Kazimierza Twardowskiego, Edmunda Husserla, filozofa, germanisty, psychologa i pedagoga, Leopolda Blausteina. Blaustein już w okresie międzywojennym antycypował wiele istotnych problemów z dziedziny teorii mediów i komunikacji, praktykując filozofię i psychologię. Projekt polega skonstruowaniu korpusu cyfrowego dzieł Leopolda Blausteina oraz zgromadzeniu informacji na temat jego życia i pracy naukowej przy pomocy typowych dla humanistyki cyfrowej technologii reprezentacji i cyfrowego wydawania źródeł.

Joanna Szaflik: CYFROWA EDYCJA ŹRÓDEŁ na podstawie projektu e-BLAUSTEIN2015-05-20T18:18:27+00:00

Joanna Bilińska: „CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda

Rozwój technologii informacyjnych spowodował znaczne zmiany w wielu dziedzinach nauki, w tym także w humanistyce. Na przykładzie fragmentów tekstów opisanych za pomocą TEI omówimy zagadnienie znakowania semantycznego, a także zastanowimy się nad rolą technik informatycznych i innych umiejętności interdyscyplinarnych we współczesnych badaniach humanistycznych.

Joanna Bilińska: „CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda2017-06-22T21:52:56+00:00

Maciej Ogrodniczuk: „OTWÓRZ WŁAZ, HAL!”, czyli o lingwistyce informatycznej

Jak zbudować komputer, który będzie rozumiał, co do niego mówimy? Jak skłonić go, by nam odpowiadał? Skąd biorą się nieporozumienia w językowej komunikacji człowieka z komputerem? A może nasze smartfony są już prawie tak sprawne w rozmowie jak HAL (inteligentny komputer Odysei kosmicznej) ? Na te pytania odpowiada lingwistyka informatyczna, obejmująca całe spektrum zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Na wykładzie zastanowimy się, gdzie leżą trudności w interpretacji języka przez maszynę, jak z nimi walczyć i co z tego wynika dla humanistyki cyfrowej.

Maciej Ogrodniczuk: „OTWÓRZ WŁAZ, HAL!”, czyli o lingwistyce informatycznej2015-05-14T14:11:59+00:00

Andrzej Radomski (UMCS): HUMANISTYKA CYFROWA – czyli rewolucja w praktyce badawczej

Humanistyka cyfrowa jest nowym zjawiskiem we współczesnej praktyce badawczej. Wbrew obiegowym opiniom jej rola nie ogranicza się do digitalizacji wytworów „analogowych” tylko obejmuje wszystkie podstawowe aspekty produkcji wiedzy. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdygitalizowanego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.

Andrzej Radomski (UMCS): HUMANISTYKA CYFROWA – czyli rewolucja w praktyce badawczej2017-06-22T21:52:56+00:00