Michał Polakowski: Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą

Czy informatyzacja usług społecznych zwiększy ich skuteczność, zwłaszcza z perspektywy obywateli? A może technologie informatyczne służą lepszemu kategoryzowaniu odbiorców tych usług, a w konsekwencji przyczyniają się do ograniczania zakresu praw socjalnych? W ramach prezentacji w pierwszej kolejności zostaną przedstawione argumenty na temat usług związanych z rynkiem pracy, jakie pojawiają się w debatach toczących się w Europie Zachodniej. W dalszej części argumenty te zostaną odniesione do zmian zachodzących w polskich instytucjach rynku pracy, zwłaszcza tak zwanego profilowania bezrobotnych.

Michał Polakowski: Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą2016-04-09T12:41:51+00:00

Natalia Juchniewicz: Smartfony i społeczne praktyki

Smartfony to najpowszechniejsza w Polsce technologia mobilna, która stanowi część Internetu Rzeczy (IoT). Czy użytkowanie smartfonów zmieniło coś w społecznych praktykach? Czy można sobie wyobrazić życie bez smartfonów? Jak technologia mobilna wpływa na społeczną komunikację? Czy Polacy są otwarci na IoT? Czy młodzi ludzie mają poczucie, że mobilność zmieniła rynek pracy? Odpowiedzi na zadane w wywiadach indywidualnych pytania pokazują, jakie znaczenie dla młodych Polaków ma powszechny dostęp do smartfonów.

Natalia Juchniewicz: Smartfony i społeczne praktyki2016-04-09T12:47:32+00:00

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE

Dr hab. Katarzyna Śledziewska oraz Dr Renata Włoch wygłoszą wykład: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE
KOMPETENCJE CYFROWE MSP

Czy polskie MSP są przygotowane na szanse i zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności w warunkach cyfrowej gospodarki? Czy polscy przedsiębiorcy i pracownicy dysponują kompetencjami cyfrowymi i potrafią je rozwijać? Jakie są bariery wdrażania cyfrowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć posiłkując się danymi DESI (Digital Economy and Society Index) i Eurostat.

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE2016-04-09T12:53:12+00:00

Marcin Rychter: MIĘDZY TECHNIKĄ A WYOBRAŹNIĄ

Tematem wykładu były przemiany we współczesnej muzyce artystycznej, które nastąpiły wskutek pojawienia się elektronicznych urządzeń do analizy, generowania, przetwarzania i rejestrowania dźwięku. Czym komputery różnią się od tradycyjnych instrumentów? Dlaczego doprowadziły do rozpadu kanonu muzyki europejskiej? Co zmieniło w naszej percepcji dźwięku? Jak zmieniło się znaczenie „dzieła”, „autora”, „partytury”? Jakie kompetencje powinien mieć dziś kompozytor? Jak kompozytorzy wykorzystują możliwości komputerów?

Marcin Rychter: MIĘDZY TECHNIKĄ A WYOBRAŹNIĄ2017-06-22T21:52:57+00:00

Ł. Jonak: SPRYT MASZYNY, CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA – Jak wyjaśniać działanie internetu?

Czy istnieją granice między światem społecznym a światem technologii? W rozważaniach nad rolą technologii w życiu ludzi i społeczności coraz częściej ulegają one zatarciu. Nauki społeczne badają „hybrydy” złożone z ludzi i obiektów nieludzkich. Z kolei wypracowana przez badaczy internetu koncepcja „maszyny społecznej” zakłada istnienie systemu złożonego z elementów technicznych i społecznych.

Ł. Jonak: SPRYT MASZYNY, CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA – Jak wyjaśniać działanie internetu?2017-06-22T21:52:57+00:00