MIĘDZY UTOPIĄ A DYSTOPIĄ — wykład Edwina Bendyka

Kwestia miejska to jedno centralnych wyzwań badawczych wymagających wielodyscyplinarnego, o ile nie postdyscyplinarnego, podejścia metodologicznego. O przyszłości miast zadecydują złożone oddziaływania między takimi czynnikami, jak rozwój technologii, przemiany struktury społecznej, dynamika geopolityczna i gospodarcza oraz przekształcenia środowiska i klimatu.

MIĘDZY UTOPIĄ A DYSTOPIĄ — wykład Edwina Bendyka2017-06-22T21:52:58+00:00