Czym jest „big data” i „nauka o danych”?

W 2011 roku analitycy firmy McKinsey oszacowali, że ilość danych produkowanych w ciągu roku przez globalny biznes i społeczeństwo odpowiada informacyjnej objętości 60 tysięcy Bibliotek Kongresu USA. Jednocześnie badacze podkreślają, że produkcja danych rośnie w tempie wykładniczym, a według ostatniej oceny IBM ilość danych, jaka została wytworzona przez cały rok 2010, jest obecnie generowana w kilka dni.