Relacja miedzy techniką a wyobraźnią — innowacje w muzyce współczesnej

Koordynuje: Marcin Rychter
Instytut Filozofii UW

W minionym stuleciu dokonał się bezprecedensowy przełom w zachodniej muzyce artystycznej. Kompozytorzy porzucili lub radykalnie zmienili tradycyjne formy muzyczne (sonata, koncert, symfonia). Do muzyki zaczęto wprowadzać dźwięki uważane wcześniej za niemuzyczne. Porzucono też inne obowiązujące do tej pory muzyczne dogmaty, takie jak obecność melodii harmonii i rytmu albo sztywna relacja kompozytor-wykonawca-słuchacz. Można stwierdzić, że zmianie uległo samo pojęcie „muzyczności” – tego, co uważamy za muzykę.

Jednym z czynników determinujących ten przełom było pojawienie się najpierw mechanicznych, a później elektrycznych i elektronicznych urządzeń do rejestracji, przetwarzania i generowania dźwięku. Urządzenia te dały kompozytorom i wykonawcom niespotykane wcześniej możliwości.

Projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób urządzenia te wpłynęły na twórcze myślenie kompozytorów. Badany będzie też proces odwrotny – w jaki sposób producenci sprzętu i oprogramowania do przetwarzania muzyki starali się wyjść naprzeciw potrzebom kompozytorów.

Ogólnym celem projektu jest zbadanie wpływu przemian technologicznych i nowych wynalazków na myślenie twórcze. Projekt ogranicza się tylko do jednej dziedziny – muzyki współczesnej – jest to jednak obszar, na którym relacje technika-twórca są w ostatnim stuleciu szczególnie bogate i dynamiczne. Z jednej strony mamy tu bowiem do c zynienia z całkowicie nieskrępowaną twórczą swobodą kompozytorów, uwolnionych od ograniczeń „konwencji”, „kanonu” czy „tradycji”. Z drugiej strony obserwujemy raptowny postęp w dziedzinie urządzeń i programów do przetwarzania dźwięku, co w powiązaniu z rosnącą mocą obliczeniową komputerów daje artystom praktycznie nieograniczone możliwości ekspresji.

Znaczenie projektu dla działalności DELAB można podzielić na trzy obszary.

Obszar teoretyczno-badawczy – obejmuje najbardziej ogólny poziom projektu. Efektem badań jest budowa ogólnego, racjonalnego modelu dla procesu technologicznie uwarunkowanych przemian kulturowych. Badania będą koncentrować się na opozycjach semantycznych: innowacyjne – przestarzałe; sieć – doświadczenie jednostkowe; zrozumiałe – niezrozumiałe oraz: nieskończoność możliwości – indywidualny wybór. Wypracowany model będzie komunikowalny interdyscyplinarnie. 

Obszar edukacyjno-promocyjny – dotyczy szeroko pojętej popularyzacji wiedzy i osiągnięć technicznych. Projekt koncentruje się tu na dwóch zadaniach: (a) tworzeniu wizualizacji materialnego widma dźwięku (we współpracy z fizykami, informatykami, akustykami i realizatorami obrazu). Wizualizacja ma odzwierciedlać w czytelny i atrakcyjny wizualnie sposób złożoną naturę widma dźwiękowego i pozwalać na optyczne odróżnianie dźwięków analogowych od generowanych cyfrowo; (b) racjonalnej, interdyscyplinarnej i zrozumiałej dla niespecjalistów interpretacji osiągnięć nowej muzyki artystycznej oraz myśli technicznej, która się z nimi wiąże.

Obszar techniczno-biznesowy – dotyczy badań nad możliwością implementacji idei obecnych w muzyce współczesnej (praca z widmem dźwięku, procesy stochastyczne, systemy modularne) do nowoczesnych, masowych środowisk cyfrowych. Jednym z poszukiwanych rezultatów jest tutaj poprawa jakości dźwięku emitowanego przez urządzenia elektroniczne dzięki badaniom nad digitalizacją dźwięku, innym są potencjalne konsekwencje badań nad modularnością i systemami otwartymi dla teorii masowych ekosystemów cyfrowych (interface’y, systemy operacyjne, platformy wirtualne).

Relacja miedzy techniką a wyobraźnią — innowacje w muzyce współczesnej2014-12-18T18:39:42+00:00