Maciej Ogrodniczuk: „OTWÓRZ WŁAZ, HAL!”, czyli o lingwistyce informatycznej

Jak zbudować komputer, który będzie rozumiał, co do niego mówimy? Jak skłonić go, by nam odpowiadał? Skąd biorą się nieporozumienia w językowej komunikacji człowieka z komputerem? A może nasze smartfony są już prawie tak sprawne w rozmowie jak HAL (inteligentny komputer Odysei kosmicznej) ? Na te pytania odpowiada lingwistyka informatyczna, obejmująca całe spektrum zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Na wykładzie zastanowimy się, gdzie leżą trudności w interpretacji języka przez maszynę, jak z nimi walczyć i co z tego wynika dla humanistyki cyfrowej.

Maciej Ogrodniczuk: „OTWÓRZ WŁAZ, HAL!”, czyli o lingwistyce informatycznej2015-05-14T14:11:59+00:00

Andrzej Radomski (UMCS): HUMANISTYKA CYFROWA – czyli rewolucja w praktyce badawczej

Humanistyka cyfrowa jest nowym zjawiskiem we współczesnej praktyce badawczej. Wbrew obiegowym opiniom jej rola nie ogranicza się do digitalizacji wytworów „analogowych” tylko obejmuje wszystkie podstawowe aspekty produkcji wiedzy. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdygitalizowanego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.

Andrzej Radomski (UMCS): HUMANISTYKA CYFROWA – czyli rewolucja w praktyce badawczej2017-06-22T21:52:56+00:00

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności”- projekt multimedialnych badań z zakresu humanistyki cyfrowej - wykład Włodzimierza Boleckiego (IBL PAN) w poniedziałek 30 marca 2015 o godz.17:00.

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).2017-06-22T21:52:57+00:00

Jan Rybicki (UJ): Rysowanie literatury

W poniedziałek 23 marca 2015 o godz.17:00 odbył się wykład Jana RYBICKIEGO (Uniwersytet Jagielloński) pod tytułem:Rysowanie literatury. Computational Stylistics Group to nieformalna grupa badawcza zrzeszająca pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Antwerpii. Grupa zajmuje się tworzeniem komputerowych narzędzi ilościowej analizy tekstów oraz ich promocją wśród badaczy na całym świecie. Członkowie-założyciele to Maciej Eder (UP), Mike Kestemont (UA) i Jan Rybicki (UJ).

Jan Rybicki (UJ): Rysowanie literatury2017-06-22T21:52:57+00:00

Lou Burnard: What is the Text Encoding Initiative? (And how did it get to be that way?)

Zarówno z epistemologicznego jak i z socjologicznego punktu widzenia, konfrontacja między technologiami cyfrowymi a naukami humanistycznymi jest istotnym faktem przełomu wieków. Konsorcjum TEI (Text Encoding Initiative) stanowi w tej dziedzinie jeden z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znaczących przykładów międzynarodowej współpracy naukowej, a jego obecna organizacja odzwierciedla nasze największe nadzieje pokładane w rozwoju opartym na społeczności...
Lou Burnard, którego mieliśmy przyjemność gościć, jest jednym z głównych twórców TEI i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie semantycznego wzbogacania danych.

Lou Burnard: What is the Text Encoding Initiative? (And how did it get to be that way?)2015-01-15T16:06:40+00:00

Projekt HC: sumeryjskie teksty klinowe

W poniedziałek 19 stycznia 2015, Wojciech Jaworski (Instytut Informatyki UW), Jerzy Tyszkiewicz (Instytut Informatyki UW) i Marek Stępień (Wydział Historyczny UW) przedstawili projekt : "Algorytmika i informatyka w badaniach nad najstarszymi archiwami gospodarczymi świata. Przykład sumeryjskich tekstów klinowych z III tysiąclecia p.n.e." Autorzy przez kilka lat wspólnie prowadzili badania nad sumeryjskimi tabliczkami gospodarczymi z okresu III dynastii z Ur. Ze względu na charakter tych dokumentów i ich ogromną liczbę, już wówczas na poziomie dziesiątek tysięcy, archiwa te były szczególnie podatne na zastosowania informatycznych technik badawczych.

Projekt HC: sumeryjskie teksty klinowe2017-06-22T21:52:58+00:00

Marcin Werla: BIBLIOTEKI CYFROWE W SIECI PIONIER

W ramach wykładu gościnnego na UW Wioletty Miśkiewicz (CNRS / IHPST / Paryż) we współpracy z DELab UW Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, IChB PAN) wygłosiła wykład: "Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER"

Marcin Werla: BIBLIOTEKI CYFROWE W SIECI PIONIER2017-06-22T21:52:58+00:00