Renata Gabryelczyk, Anna Białek-Jaworska, Agnieszka Pugacewicz: Jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego?

Porównanie modeli biznesowych spółek start up i scale up przez pryzmat wieku oraz wykorzystania wyników prac R&D skłania do poszukiwań miary ich efektywności. Proponujemy zatem praktyczną aplikację pomiaru dojrzałości modelu biznesowego w obszarach wartości dla klienta, kluczowych działań, partnerów i zasobów, segmentów klientów, kanałów dystrybucji i komunikacji, relacji z klientami, struktury kosztów oraz strumieni przychodów. Skonstruowany wskaźnik BMMI (Business Model Maturity Indicator) pozwala zmierzyć wpływ komercjalizacji wyników prac R&D, dostępności źródeł finansowania oraz kapitału intelektualnego na kształtowanie modelu biznesowego.

Renata Gabryelczyk, Anna Białek-Jaworska, Agnieszka Pugacewicz: Jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego?2016-04-09T12:40:43+00:00

Michał Polakowski: Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą

Czy informatyzacja usług społecznych zwiększy ich skuteczność, zwłaszcza z perspektywy obywateli? A może technologie informatyczne służą lepszemu kategoryzowaniu odbiorców tych usług, a w konsekwencji przyczyniają się do ograniczania zakresu praw socjalnych? W ramach prezentacji w pierwszej kolejności zostaną przedstawione argumenty na temat usług związanych z rynkiem pracy, jakie pojawiają się w debatach toczących się w Europie Zachodniej. W dalszej części argumenty te zostaną odniesione do zmian zachodzących w polskich instytucjach rynku pracy, zwłaszcza tak zwanego profilowania bezrobotnych.

Michał Polakowski: Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą2016-04-09T12:41:51+00:00

Marie-Luce Demonet: The Obsolescence of Innovation

The BVH (The Humanistic Virtual Libraries) exist since 2003 : they publish Renaissance fac-similes, online editions (using TEI encoding standards), and develop tools in order to enhance research on OCR, typographic material, literary and linguistic issues. These projects that seemed innovative at their beginnings, cannot develop any more, because the sponsors (mainly the French Ministry of Research) consider there is no innovation any more. The logic of assessment is such : the BVH, in a short time, will stop its activities, and the previous investments will be lost.

Marie-Luce Demonet: The Obsolescence of Innovation2017-06-22T21:52:56+00:00

Maciej Ogrodniczuk: „OTWÓRZ WŁAZ, HAL!”, czyli o lingwistyce informatycznej

Jak zbudować komputer, który będzie rozumiał, co do niego mówimy? Jak skłonić go, by nam odpowiadał? Skąd biorą się nieporozumienia w językowej komunikacji człowieka z komputerem? A może nasze smartfony są już prawie tak sprawne w rozmowie jak HAL (inteligentny komputer Odysei kosmicznej) ? Na te pytania odpowiada lingwistyka informatyczna, obejmująca całe spektrum zadań związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Na wykładzie zastanowimy się, gdzie leżą trudności w interpretacji języka przez maszynę, jak z nimi walczyć i co z tego wynika dla humanistyki cyfrowej.

Maciej Ogrodniczuk: „OTWÓRZ WŁAZ, HAL!”, czyli o lingwistyce informatycznej2015-05-14T14:11:59+00:00

Andrzej Radomski (UMCS): HUMANISTYKA CYFROWA – czyli rewolucja w praktyce badawczej

Humanistyka cyfrowa jest nowym zjawiskiem we współczesnej praktyce badawczej. Wbrew obiegowym opiniom jej rola nie ogranicza się do digitalizacji wytworów „analogowych” tylko obejmuje wszystkie podstawowe aspekty produkcji wiedzy. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdygitalizowanego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.

Andrzej Radomski (UMCS): HUMANISTYKA CYFROWA – czyli rewolucja w praktyce badawczej2017-06-22T21:52:56+00:00

Agnieszka Skala: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYZWANIE DLA EDUKACJI

Seminarium było poświęcone edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Jak stworzyć curriculum zajęć? Na jakie narzędzia i metody dydaktyczne studenci reagują najlepiej, a na które trochę gorzej? Jakie są najważniejsze i najtrudniejsze wyzwania w procesie dydaktycznym? Czym różni się edukowanie studentów od edukowania przedsiębiorców?

Agnieszka Skala: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYZWANIE DLA EDUKACJI2016-04-09T13:03:26+00:00

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW

Projekt FLEC/KEJO (nazwa robocza: "Korpus egzaminów z języków obcych") rozwijany jest obecnie w Instytucie Anglistyki UW. W jego ramach analizowane są fragmenty prac studentów UW podchodzących do ujednoliconych egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych. KEJO ma szansę stać się projektem-parasolem, bazą dla podprojektów skupiających się na konkretnych językach, pomniejszych wycinkach badań, rozszerzających badania na wcześniejsze etapy rozwoju językowego lub skupiających się na czysto dydaktycznych zastosowaniach wyników.

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW2015-04-03T09:32:43+00:00

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności”- projekt multimedialnych badań z zakresu humanistyki cyfrowej - wykład Włodzimierza Boleckiego (IBL PAN) w poniedziałek 30 marca 2015 o godz.17:00.

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).2017-06-22T21:52:57+00:00

Jan Rybicki (UJ): Rysowanie literatury

W poniedziałek 23 marca 2015 o godz.17:00 odbył się wykład Jana RYBICKIEGO (Uniwersytet Jagielloński) pod tytułem:Rysowanie literatury. Computational Stylistics Group to nieformalna grupa badawcza zrzeszająca pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Antwerpii. Grupa zajmuje się tworzeniem komputerowych narzędzi ilościowej analizy tekstów oraz ich promocją wśród badaczy na całym świecie. Członkowie-założyciele to Maciej Eder (UP), Mike Kestemont (UA) i Jan Rybicki (UJ).

Jan Rybicki (UJ): Rysowanie literatury2017-06-22T21:52:57+00:00