Staż: digitalizacja korespondencji Twardowskiego

W ramach trwającego od 20 listopada 2014 roku do 28 lutego 2015 roku stażu studenci uczestniczyli w cyfryzacji korespondencji Kazimierza Twardowskiego przechowywanej Połączonych Bibliotekach Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w liczbie 46 jednostek inwentarzowych. Staż został zorganizowany przez DELab UW i Koło Naukowe „PETRYCY”.

Staż: digitalizacja korespondencji Twardowskiego2017-06-22T21:52:57+00:00

Konstrukcja metadanych Dublin Core dla korespondencji Kazimierza Twardowskiego

Staż powstał w ramach programu „Jobs & Skills for the Future” i we współpracy z programem „Humanistyka Cyfrowa” DELab i znajdzie kontynuację w całościowym opracowaniu cyfrowym spuścizny naukowej i kulturowej Kazimierza Twardowskiego (Projekt „HyperTwardowski”).
Projekt ten jest jednym z prekursorskich w Polsce i stanowi przykład na pojawienie się nowych zadań, które stoją przed współczesnymi naukami humanistycznymi.

Konstrukcja metadanych Dublin Core dla korespondencji Kazimierza Twardowskiego2014-12-10T16:02:51+00:00