Joanna Bilińska: „CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda

Rozwój technologii informacyjnych spowodował znaczne zmiany w wielu dziedzinach nauki, w tym także w humanistyce. Na przykładzie fragmentów tekstów opisanych za pomocą TEI omówimy zagadnienie znakowania semantycznego, a także zastanowimy się nad rolą technik informatycznych i innych umiejętności interdyscyplinarnych we współczesnych badaniach humanistycznych.

Joanna Bilińska: „CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda2017-06-22T21:52:56+00:00

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE

Dr hab. Katarzyna Śledziewska oraz Dr Renata Włoch wygłoszą wykład: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE
KOMPETENCJE CYFROWE MSP

Czy polskie MSP są przygotowane na szanse i zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności w warunkach cyfrowej gospodarki? Czy polscy przedsiębiorcy i pracownicy dysponują kompetencjami cyfrowymi i potrafią je rozwijać? Jakie są bariery wdrażania cyfrowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć posiłkując się danymi DESI (Digital Economy and Society Index) i Eurostat.

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE2016-04-09T12:53:12+00:00

Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO

Wykład będzie poświęcony badaniom z zakresu humanistyki cyfrowej, filozofii i historii psychologii eksperymentalnej. Przedmiotem analizy jest dokument źródłowy będący zapisem badań psychologicznych, które na początku XX wieku przeprowadzał ze swoimi studentami wybitny filozof polski Kazimierz Twardowski. Na podstawie zeskanowanego dokumentu źródłowego (Digital Archive Documents, DAD) powstał odmienny jakościowo dokument (Digital Research Documents, DRD), opracowany i przedstawiony jako zbiór metadanych. Jest to wyraz rewolucji i nowych możliwości, jakie wnosi do badań naukowych humanistyka cyfrowa.

Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO2017-06-22T21:52:56+00:00

Bartłomiej Okoń: UMOWA KONSUMENCKA W OTOCZENIU CYFROWYM

Cyfryzacja obrotu handlowego, zwłaszcza konsumenckiego, stała się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania organów unijnych. Postrzegana jest jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego, nowy „napęd ekonomiczny” Europy mający jej zapewnić zwycięstwo w gospodarczym współzawodnictwie z resztą świata. Rozwój technologii informatycznych oraz ich wdrażanie do świata biznesu wymaga tworzenia odpowiednich ram prawnych – zarówno na szczeblu praw wewnętrznych państw członkowskich, jak i na poziomie całej UE. Do regulowania tych kwestii stosowane jest prawo europejskie, które stara się harmonizować wewnętrzne systemy prawne, aby umożliwić nieskrępowany obrót między poszczególnymi krajami.

Bartłomiej Okoń: UMOWA KONSUMENCKA W OTOCZENIU CYFROWYM2016-04-09T13:01:37+00:00

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW

Projekt FLEC/KEJO (nazwa robocza: "Korpus egzaminów z języków obcych") rozwijany jest obecnie w Instytucie Anglistyki UW. W jego ramach analizowane są fragmenty prac studentów UW podchodzących do ujednoliconych egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych. KEJO ma szansę stać się projektem-parasolem, bazą dla podprojektów skupiających się na konkretnych językach, pomniejszych wycinkach badań, rozszerzających badania na wcześniejsze etapy rozwoju językowego lub skupiających się na czysto dydaktycznych zastosowaniach wyników.

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW2015-04-03T09:32:43+00:00

Marcin Rychter: MIĘDZY TECHNIKĄ A WYOBRAŹNIĄ

Tematem wykładu były przemiany we współczesnej muzyce artystycznej, które nastąpiły wskutek pojawienia się elektronicznych urządzeń do analizy, generowania, przetwarzania i rejestrowania dźwięku. Czym komputery różnią się od tradycyjnych instrumentów? Dlaczego doprowadziły do rozpadu kanonu muzyki europejskiej? Co zmieniło w naszej percepcji dźwięku? Jak zmieniło się znaczenie „dzieła”, „autora”, „partytury”? Jakie kompetencje powinien mieć dziś kompozytor? Jak kompozytorzy wykorzystują możliwości komputerów?

Marcin Rychter: MIĘDZY TECHNIKĄ A WYOBRAŹNIĄ2017-06-22T21:52:57+00:00

Ł. Jonak: SPRYT MASZYNY, CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA – Jak wyjaśniać działanie internetu?

Czy istnieją granice między światem społecznym a światem technologii? W rozważaniach nad rolą technologii w życiu ludzi i społeczności coraz częściej ulegają one zatarciu. Nauki społeczne badają „hybrydy” złożone z ludzi i obiektów nieludzkich. Z kolei wypracowana przez badaczy internetu koncepcja „maszyny społecznej” zakłada istnienie systemu złożonego z elementów technicznych i społecznych.

Ł. Jonak: SPRYT MASZYNY, CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA – Jak wyjaśniać działanie internetu?2017-06-22T21:52:57+00:00

Dominik Jankowski: WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI

Przedstawione zostały działania Komisji Europejskiej z wykorzystaniem sieciowości do wspierania nawiązywania współpracy międzynarodowej. Geneza powstania sieci wsparcia, ewolucja sieci oraz jej rozwój. Przybliżone zostaną zasady działania sieci Enterprise Europe Network oraz narzędzia wykorzystywane do budowania współpracy B2B i S2B oraz analiza ich skuteczności.

Dominik Jankowski: WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI2017-06-22T21:52:57+00:00

Kazimierz Krzysztofek: NOWE TECHNOLOGIE W DYSKURSACH O PRZYSZŁOŚCI PRACY

Stoimy w obliczu zmiany świadomości tego, czym jest praca. Ludzie będą zatrudniani w sposób, który nam trudno sobie wyobrazić. Nasza wiedza o pracy opiera się na dorobku socjologii pracy w przemyśle. Obecnie dopiero zbieramy przesłanki na temat przekształceń pracy w społeczeństwie nazywanym postindustrialnym, informacyjnym, sieciowym, czy też opartym o wiedzę. W moim referacie, metodologicznie osadzonym w krytycznej analizie dyskursu, przybliżę różne dyskursy związane z wpływem na pracę nowych technologii, zwłaszcza cyfrowych.

Kazimierz Krzysztofek: NOWE TECHNOLOGIE W DYSKURSACH O PRZYSZŁOŚCI PRACY2015-02-24T19:04:05+00:00

A. Białek i R. Gabryelczyk: POLSKIE BIOTECHNOLOGICZNE SPÓŁKI SPIN-OFF NA RYNKU GLOBALNYM

Zapraszamy do przyjrzenia się studiom przypadków polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off, które zbudowały innowacyjny model biznesowy w oparciu o własny kapitał intelektualny. Analizie poddajemy determinanty rozwoju tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem roli źródeł finansowania, instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz kompetencji kadry zarządzającej niezbędnych do komercjalizacji wyników badań i ochrony własności intelektualnej.

A. Białek i R. Gabryelczyk: POLSKIE BIOTECHNOLOGICZNE SPÓŁKI SPIN-OFF NA RYNKU GLOBALNYM2015-02-20T10:01:30+00:00