Przedsiębiorczy uniwersytet? [11 grudnia 2014]

Współpraca pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami nie pojawi się jak deus ex machina: relacje i dialog trzeba zbudować, potrzebny jest proces, w ramach którego zostanie zbudowane wzajemne zrozumienie, pojawią się wspólne obszary badawcze, nawiązana współpraca (na początek na ograniczonych, konkretnych polach). Zarówno po stronie uczelni, jak i przedsiębiorców, trzeba ten proces oprzeć na tych, którzy chcą współpracować, są pozytywnie nastawieni i/lub dostrzegają jego wartość lub choćby własny interes.

Przedsiębiorczy uniwersytet? [11 grudnia 2014]2014-12-13T17:23:13+00:00