Chain React2018-08-28T15:04:23+00:00

Chain React
Zwiększanie świadomości społeczeństwa wobec powiązań korporacji z MŚP

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa wobec powiązań korporacji z mniejszymi firmami i zachęcenie korporacji do wywarcia wpływu na swoich kontrahentów, tak by ci działali w sposób przyjazny środowisku i społeczeństwu. Aby to osiągnąć, stworzona zostanie wielojęzyczna platforma (roboczo zwana „TalkFree”), za pośrednictwem której zgłaszać będzie można zachowania firm. Będą one przyporządkowywane wiodącym korporacjom globalnym na podstawie automatycznie aktualizowanych map powiązań. Dzięki temu możliwe stanie się stworzenie w serwisie WikiRate.org wskaźników uwzględniających dane o powiązaniach korporacji. Na ich podstawie przeprowadzane będą kampanie medialne skoncentrowanych wokół palących problemów, z których pierwsza dotyczyć będzie współczesnego niewolnictwa.

DELab UW jest odpowiedzialny za ocenę projektu, weźmie również udział w projektowaniu i testowaniu platformy „TalkFree”, a także będzie ułatwiał prowadzenie kampanii raportujących we Wschodniej Europie.

Więcej o projekcie: http://chainreact.org/

(okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018)

dr hab. Renata Włoch

Koordynuje obszar socjologiczny Society in Digital Age. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne.

Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości.

 

Łukasz Jonak

Pracuje w projekcie Horyzont 2020 „ChainReact” oraz przy projektach w programie Data Science.

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny.

Członkami konsorcjum są: Uniwersytet w Cambridge, CERTH, Decko Commons, DELab UW, OpenCorporates oraz WikiRate e.V. – koordynator projektu.