DIGITAL SKILLS 2017-06-22T21:52:38+00:00

DIGITAL SKILLS

Kompetentne cyfrowo społeczeństwo jest warunkiem dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego. Cyfrowe kompetencje umożliwiają sprawne poruszanie się po Sieci, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami, lepszy kontakt z klientami i ekspansję na nowe rynki.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

 „Kompetencje cyfrowe” to dziś pojęcie-wytrych, pojawiające się w dokumentach programowych i artykułach w prasie. Ich precyzyjne ujęcie i możliwość pomiaru jest niezbędnym warunkiem dla tworzenia strategii rozwoju cyfrowej gospodarki w globalnym kontekście. W DELab UW socjologowie i ekonomiści wspólnie pracują nad zaawansowaną metodologią badań nad kompetencjami cyfrowymi jednostek i organizacji.
koordynator
zespół

nasze projekty

KOLEKTYWY HAKERSKIE JAKO LABORATORIUM

Projekt realizuje
Marcin Zaród

Badanie obejmuje:
a) Etnografię wybranych kolektywów hakerskich w Polsce od 2013 roku
b) Analizę procesów biograficznych związanych z biografiami hakerów, w szczególności z procesami odchodzenia / korzystania z edukacji formalnej  z użyciem metod badawczych socjologii nauki i techniki
c) Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych i akademickich odnośnie współpracy lub tworzenia fab-labów, laboratoriów hakerskich i półformalnych grup badających problematykę bezpieczeństwa sieciowego

Zadania a) i b) są realizowane w ramach grantu NCN Preludium Preludium (2014/13/N/HS6/04113). Zadanie c) jest realizowane w ramach zadań własnych DELab.

ANALIZA I INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA DANYCH MATURALNYCH

Projekt realizuje
Piotr Migdał
Marta Czarnocka-Cieciura

Projekt pilotażowy ma na celu:

  • Analizę danych maturalnych z lat 2010-2014 na podstawie zbioru danych Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, zawierające szczegółową punktację zdających, wraz z danymi demograficznymi.
  • Wyciągnięcie wniosków wynikających ze znalezionych prawidłowości w danych, które mogą zdiagnozować problemy i szanse polskiego systemu edukacji.
  • Interaktywną wizualizacja danych maturalnych w sposób przyjazny użytkownikowi.

    Raport z projektu, wraz z kodem źródłowym, znajduje się
    https://github.com/stared/delab-matury

INTERNET RZECZY A NOWE PRAKTYKI SPOŁECZNE
na przykładzie użytkowników smartfonów

Projekt realizuje
Natalia Juchniewicz
Cele projektu:

  • analiza sposobów korzystania ze smartfonów w związku z możliwością komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami; przeprowadzone zostało badanie jakościowe – wywiady
  • określenie nowych praktyk społecznych związanych z korzystaniem z nowych technologii
  • opisanie perspektyw badawczych w obszarze technologii mobilnych i Internetu rzeczy dla socjologii

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Load More Posts