ecosolving 2017-06-22T21:52:38+00:00

Projekt “eCo-Solving” realizujemy w DELab UW

w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Główną ideą projektu jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelnią a instytucjami z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego, w celu rozwiązywania realnych problemów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu powstanie nowy moduł nauczania, wyposażony w zestaw narzędzi dydaktycznych (syllabus, podręcznik, strona internetowa, zasady współpracy), który ułatwi studentom prowadzenie badań i pisanie prac dyplomowych, odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji.

Czas trwania: styczeń 2015 – maj 2016

Zespół projektu po stronie UW:

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (kierownik projektu)
Maria Rogaczewska (koordynator)

W ramach projektu powstanie nowy moduł nauczania, wyposażony w zestaw narzędzi dydaktycznych (syllabus, podręcznik, strona internetowa, zasady współpracy), który ułatwi studentom prowadzenie badań i pisanie prac dyplomowych, odpowiadających na konkretne potrzeby zewnętrznych instytucji.

Projekt rozpoczynamy cyklem warsztatów, na które zapraszamy pracowników naukowych, studentów oraz przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Podczas warsztatów wspólnie zidentyfikujemy korzyści oraz potencjalne trudności i ograniczenia związane z współpracą międzysektorową w kontekście tworzenia prac dyplomowych, a także przedyskutujemy założenia narzędzi dydaktycznych. W sposób partycypacyjny, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod warsztatowych wypracowane zostaną zasady współpracy w ramach nowego modelu. Uczestnicy warsztatów zyskają wiedzę przydatną do budowania efektywnej współpracy w triadzie student – mentor – instytucja zewnętrzna, dedykowanej rozwiązywaniu konkretnych problemów środowiskowych.

Opracowany w wyniku warsztatów model współpracy będzie testowany w roku akademickim 2015/2016, a następnie – po odpowiednich modyfikacjach – upowszechniony. Wierzymy, że ułatwi on działanie na styku dziedzin, branż i sektorów, dając podstawę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Chcemy by model współpracy wypracowany w ramach projektu był w przyszłości szeroko wykorzystywany do rozwiązywania problemów, nie tylko o tematyce środowiskowej.

Studenci, którzy wezmą udział w projekcie, zyskają cenne umiejętności kierunkowania swoich badań i prac na rozwiązywanie realnych problemów, będą mieli szansę poznać specyfikę działania zewnętrznych instytucji, co wstępnie przygotuje ich do wejścia na rynek pracy. Natomiast pracownicy naukowi zyskają nowe narzędzia, przydatne w kontekście pełnienia roli mentorów dla studentów oraz nawiązywania i utrzymywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Z kolei instytucje zewnętrzne, dzięki współpracy z uczelniami, uzyskają cenne dane i pomysły na innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu będą rozwijać zintegrowaną politykę na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Projekt eCoSolving finansowany jest ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

kontakt

eCoSolving
Małgorzata Roge-Wiśniewska
Kierownik projektu eCoSolving
e-mail: m.roge-wisniewska[at]uw.edu.pl

eCoSolving ma siedzibę w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na 3. piętrze w strefie  Enterpreneurship Lab DELab UW (windy znajdują się w północnej części holu głównego, przy kawiarni „Fenomenalna”).

wydarzenia

Czerwiec 2015

Marzec 2015

Zaproszenie na warsztat eColab dla studentów UW

3 marca 2015|

Uniwersytet Warszawski oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zapraszają do udziału w warsztacie eCoLab, organizowanym w ramach projektu eCo-Solving. Spotkanie odbędzie się w dniu 13.03.2015, w godzinach 10.00–15.00, w siedzibie „Stoczni” przy ul. Brackiej 20b w Warszawie.

Styczeń 2015

Zaproszenie na warsztat eColab dla pracowników UW

26 stycznia 2015|

Uniwersytet Warszawski oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zapraszają do udziału w warsztacie eCoLab, organizowanym w ramach projektu eCo-Solving. Główną ideą projektu jest wypracowanie modelu współpracy między uczelnią a instytucjami z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego, w celu rozwiązywania realnych problemów w zakresie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Load More Posts