aktualności2017-08-07T12:10:25+00:00

Sierpień 2017

PARP ogłosiła dwa konkursy na projekty inwestycyjne

PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania

Lipiec 2017

Wsparcie prawne dla start-upów

Według raportu „Polskie Startupy 2016” przygotowanego przez Fundację Start-up Poland, połowa start-upów finansuje swoją działalność wyłącznie ze środków własnych. Tymczasem istotnym warunkiem dynamicznego rozwoju nowopowstających przedsiębiorstw jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w

18-20 września 2017 r.
Polskie stoisko na TechCrunch Disrupt w San Francisco!

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na stoisku podczas najbliższej edycji TechCrunch Disrupt w San Francisco! Nazwa wydarzenia: TechCrunch Disrupt Termin: 18-20 września 2017 r. Strona wydarzenia: https://techcrunch.com/event-info/disrupt-sf-2017/ Lokalizacja: San Francisco, USA Celem organizacji

Międzynarodowe Spotkania Brokerskie Cosmetic Business
Warszawa, 27 września 2017 r.

Zapraszamy na Międzynarodowe Spotkania Brokerskie Cosmetic Business organizowane przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wraz z międzynarodowymi partnerami w  ramach projektu Enterprise Europe Network. Spotkania

Nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.3.1 popw w 2017 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia

Czerwiec 2017

Bony na innowacje dla MŚP

Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017 r. 8.06.2017 - 8.02.2018 - Nabór wniosków! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania

Maj 2017

Kwiecień 2017

Marzec 2017

FOLDER KLIENTÓW ENTERPRISE EUROPE NETWORK

IDŹ PO WIĘCEJ Z ENTERPRISE EUROPE NETWORK CZYTAJ ONLINE Uniwersytet Warszawski od 2008 roku jest partnerem największej na świecie sieci wpierania naukowców i MŚP w internacjonalizacji i podnoszeniu swojego potencjału innowacyjnego. Biuro Enterprise

Październik 2016

9 listopada 2016 r., Warszawa
Polsko-greckie Spotkanie Gospodarcze w ramach wizyty Dimitrisa Mardasa w Polsce

Polsko-greckie spotkanie gospodarcze które odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 (godz. 12.00-14.00) w Warszawie (w siedzibie Ministerstwa Rozwoju/Sala Kinowa) odbywać się będzie w ramach wizyty w Polsce pana Dimitrisa Mardasa - wiceministra spraw zagranicznych Grecji

Load More Posts