Successful R&I in Europe

Zaproszenie do udziału w konferencji „Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event”Düsseldorf, 15 – 16 marca 2018 r.

Badacze, którzy zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w marcu w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się uczestnicy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego.

____________

Dziewiąta edycja konferencji „Successful R&I in Europe” będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Odbędzie się 15 i 16 marca w Düsseldorfie. Wydarzenie organizują: Ministerstwo Kultury i Nauki Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Badacze, którzy chcą zaprezentować swój projekt podczas warsztatów tematycznych mogą wziąć udział w tzw. „Call for Presentations” do 20 lutego. Osoby, których propozycje zostaną wybrane do zaprezentowania, będą miały zapewniony bezpłatny udział w konferencji.

Opłata dla pozostałych uczestników będzie wynosić 120 euro za 2 dni lub 95 euro za jeden dzień. Opłata zawiera transfer z lotniska w Düsseldorfie do hotelu, w którym będzie się odbywać konferencja, wspólną kolację oraz udział w wycieczce „Düsseldorf by night”.

Sesje tematyczne koncentrować się będą wokół sześciu głównych dziedzin: teleinformatyki, nanotechnologii/materiałów, energii, zrównoważonej gospodarki, nauk o życiu oraz transportu.

Na sesjach głównych będą prezentowane udane projekty i zakończone już, jak również te, których autorzy poszukują partnerów do konsorcjów. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.

Poprzednia edycja konferencji zgromadziła 360 uczestników.

 

Termin rejestracji: do 7 marca 2018r.

Online: www.zenit.de/networking2018

 

Ponadto  zapraszamy na inne wydarzenia, które organizujemy na wiosnę:

  1. IraSME & CORNET Partnering Event31. stycznia 2018 w Aachen:https://www.b2match.eu/irasme-cornet-aachen-2018. Udział jest bezpłatny.
  1. Earth Observation & Copernicus Technologies and Solutions for User Applications:

https://eo-copernicus-userapplication-2018.b2match.io/19 kwietnia w Bochum. Będzie to międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami i spotkaniami B2B. Program i tematyka warsztatów: https://eo-copernicus-userapplication-2018.b2match.io/agenda. Udział jest bezpłatny.

2018-01-03T12:46:20+00:00