Konstrukcja metadanych Dublin Core dla korespondencji Kazimierza Twardowskiego

Staż powstał w ramach programu „Jobs & Skills for the Future” i we współpracy z programem „Humanistyka Cyfrowa” DELab i znajdzie kontynuację w całościowym opracowaniu cyfrowym spuścizny naukowej i kulturowej Kazimierza Twardowskiego (Projekt „HyperTwardowski”).

Projekt ten jest jednym z prekursorskich w Polsce i stanowi przykład na pojawienie się nowych zadań, które stoją przed współczesnymi naukami humanistycznymi. Możliwości, które otwiera humanistyka cyfrowa, pociągają za sobą konieczność przygotowania nowego pokolenia humanistów i bibliotekarzy do działań naukowych w nowej perspektywie technologicznej. Oznacza to pojawienie się nowych zawodów akademickich oraz dowartościowanie profesjonalnych kompetencji humanistycznych.

Staże polegaja na opatrzeniu metadanymi zeskanowanych zbiorów korespondencji Kazimierza Twardowskiego, ojca filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej i wybitnego organizatora nauki w przedwojennej Polsce.

W tym celu DELab UW oraz Koło Naukowe „PETRYCY” UW (IFiS) zorganizowalo staże dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie których stażyści nabywają kompetencje w dziedzinie współczesnych metod humanistyki cyfrowej, pracy nad tekstem źródłowym i warsztatu współczesnego humanisty. Stażysci posługuja się zgodnym z międzynarodową normą Dublin Core formularzem zbudowanym przez Alexanda Roulois (CNRS Paris) w ramach projektu Archiwum e-LV: http://www.elv-akt.net/

Realizujemy w ramach stażu następujące cele:

 • udostępnienie elektroniczne, naukowe opracowanie cyfrowe oraz popularyzacja dorobku Kazimierza Twardowskiego;
 • zaznajomienie młodych naukowców z nowymi narzędziami pracy humanistów (Dublin Core, TEI);
 • propagowanie humanistyki cyfrowej w nauce polskiej.

Kierownik naukowy:
Wioletta Miskiewicz
Koordynacja:
Tomasz Kwiatkowski (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczna);
Paweł Rzewuski (Wydział Filozofii i Socjologii UW, Wydział Historyczny)

Stażyści:

 • Patrycja Danyło (Wydział Historii, Wydział Polonistyki),
 • Jakub Mańczak (Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Jakub Milewski (Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Psychologii),
 • Emanuel Modrzejewski (Wydział Polonistyki),
 • Antoni Napieralski (Wydział Prawa i Administracji),
 • Aleksandra Toczek (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Emilia Włodarczyk (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Tomasz Zaręba (Wydział Filozofii i Socjologii).

Staż trwa do końca stycznia 2015 r.

Szkolenie:
19 listopada — szkolenie dla praktykantów z postępowania ze zbiorami specjalnymi Połączonych Bibliotek IFiS PAN, WFiS UW, PTF oraz opracowania korespondencji w formularzu DublinCore. Przeprowadzone przez Tomasza Kwiatkowskiego i Pawła Rzewuskiego

24 listopada — uczestnictwo stażystów w wykładach prof. dr. Andreasa Witta „Digital Humanities in German University Curricula” i „Metadata-related Standards: TEI Header and CMDI” oraz w tutorialu dr. Piotra Bańskiego „Standardy metadanych” (2 godz.)

1 grudnia — uczestnictwo w drugiej czesci tutorialu dr. Piotra Bańskiego (2 godz.)

2014-12-10T16:02:51+00:00