WHAT IS THE TEXTE ENCODING INITIATIV? How to add intelligent markup to digital resources.

Dr Joanna Bilińska (Katedra Lingwistyki Formalnej UW/DELab UW) tłumaczy książkę Lou Burnarda: „WHAT IS THE TEXTE ENCODING INITIATIV? How to add intelligent markup to digital resources” opublikowaną przez Open Edition Press, Marseille, 2014 (mikrogrant DELab).

2014-10-15T16:23:10+00:00