Magdalena Turska (Oxford): Informatyk wśród humanistów

W ramach cyklu wykładów i warsztatów organizowanego przez Wiolettę Miśkiewicz (CNRS/IHPST/Paryż), koordynatora programu epistemologicznego DELab UW, w poniedziałek 23 lutego 2015 odbył się warsztat (o godz. 14:00) oraz wykład (o godz. 17:00) pani Magdaleny Turskiej.

Warsztat:

Od tekstu do mapy: przetwarzanie TEI/XML na potrzeby wizualizacji za pomocą leaflet.js

W czasie warsztatów zapoznaliśmy się z elementami TEI służącymi do szczegółowego opisu miejsc, sposobami linkowania między tak zdefiniowanymi miejscami a odniesieniami do nich w tekście, a następnie dokonaliśmy ekstrakcji tych danych za pomocą XSLT do formatu JSON, który z kolei posłużył za źródło danych dla javascriptowej biblioteki leaflet. W ten sposób przeszliśmy kompletną ścieżkę od przygotowania danych do ich wizualizacji w formie mapy wbudowanej w stronę internetową.

Miejsce:
Budynek BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
DELab UW, I piętro (nad kawiarnią „Fenomenalna”)

Czas:
godz. 14:00–16:00

Wykład:

Informatyk wśród humanistów czyli krótka historia zderzenia światów i co z tego wynikło.

Z nieokreślonych przyczyn nauki humanistyczne, w odróżnieniu od fizyki czy medycyny, zechciały się podzielić na „mainstream” oraz humanistykę cyfrową. Czy dlatego, że wszelka inżynieria jest humanistom nie tylko obca ale i wstrętna? Chyba nie, skoro w Warszawie już od wczesnych lat osiemdziesiątych pojawiają się poważne przykłady wdrożenia w humanistyce metod badawczych opartych na zastosowaniu technik komputerowych – chociażby w programie rejestracji korespondencji Jana Dantyszka prowadzonym na UW.
Postaram się pokazać zderzenie (a może raczej zbliżenie) technologii cyfrowych i nauk humanistycznych przez pryzmat osobistych doświadczeń obejmujących przeszło dziesięć lat pracy przy rozmaitych projektach badawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiem więc jak relacyjne bazy danych powoli ustępują miejsca innym sposobom reprezentacji danych – zwłaszcza XML i TEI. Proces ten obserwujemy w projektach tak różnych, jak badania łacińskich manuskryptów z archiwów dyplomatycznych, prace nad dziewiętnastowiecznym polskim słownikiem kolokacyjnym czy tworzenie narzędzia do badania społecznej percepcji relacji erotycznych w oparciu o analizę lingwistycznych aspektów współczesnych powieści.

Miejsce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro (wjazd windą przy głównym wejściu do biblioteki, następnie do końca korytarza i na prawo)

Czas:
godz. 17:00.

Magdalena Turska — absolwentka informatyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Współautorka internetowej edycji „Korpusu tekstów i korespondencji Jana Dantyszka”. Przez dekadę pracowała jako konsultant i deweloper przy projektach badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych na UW. Obecnie pracuje w IT Services Uniwersytetu w Oksfordzie gdzie zajmuje się m.in. infrastrukturą do publikacji cyfrowych edycji naukowych, implementacją modelu przetwarzania zaproponowanego przez projekt TEI Simple oraz szkoleniem młodych badaczy w ramach warsztatów organizowanych przez Digital Scholarly Editions Initial Training Network (DiXiT http://dixit.uni-koeln.de/).

HC_Turska

2017-06-22T21:52:58+00:00