Oferta Szkolenie Metodyka Design Thinking2019-07-22T15:09:00+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2019 r. dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Metodyka Design Thinking – jak projektować produkty i odczytywać potrzeby krajowych i międzynarodowych Klientów?” w terminie 20-21 sierpnia 2019 r. w wymiarze 12 godzin szkoleniowych łącznie tj. 6 godzin szkoleniowych dziennie (9.00-15.00).

Do oferty należy dołączyć;

– CV,

– referencje potwierdzające przeprowadzenie min. 3 lub 5 szkoleń, jak wskazano powyżej,

– zaakceptowany wzór umowy, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego zapytania.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujący adres e- mail:

m.zuchowska@uw.edu.pl

Termin składania ofert- 31 lipca 2019.

Więcej informacji
ZAŁĄCZNIK I