DELab UW

Jesteśmy transdyscyplinarnym instytutem utworzonym przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu firmy Google.

Stanowimy platformę współpracy i wymiany myśli pomiędzy akademią, biznesem i instytucjami publicznymi.

Badamy społeczne, ekonomiczne i kulturowe znaczenie cyfryzacji.

Dostarczamy analiz i ekspertyz wspierających procesy innowacji, zwiększających efektywność i optymalizujących procesy organizacyjne.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym biurze! Kliknij i odwiedź nas.

zespół

Nasz zespół tworzą naukowcy z różnych dziedzin – ekonomii, socjologii, prawa, zarządzania – a także specjaliści z sektora prywatnego i publicznego.

Łączy nas zainteresowanie cyfryzacją, a także chęć poznania jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.