Ocena gotowości beneficjentów funduszy EBOR2018-08-28T15:56:48+00:00

Ocena gotowości beneficjentów funduszy EBOR do przyjęcia usług e-administracji

Celem projektu jest dokonanie oceny stopnia gotowości wybranych państw beneficjentów funduszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do adaptacji rozwiązań dostarczanych przez strony trzecie (np. bankowość elektroniczna, operatorzy mobilni) w celu świadczenia usług e-administracji.

W pierwszym etapie projektu rolą DELab UW jest przygotowanie raportu dotyczącego posługiwania się usługami świadczonymi przez strony trzecie w celu świadczenia usług publicznych w państwach beneficjentach funduszy EBOR. Drugi etap prac prowadzić ma do przygotowania serii raportów poświęconych wybranym państwom beneficjentom funduszy EBOR.

 

(okres realizacji: 01.03.2018 – 31.12.2018)

Badanie wykonuje zespół DELab UW na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

dr hab. Katarzyna Śledziewska

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu.

 

 

Joanna Mazur

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka Wydziału Prawa UW. Pracuje w obszarze prawniczych aspektów budowania Jednolitego Rynku Cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony praw autorskich oraz prywatności. Do jej naukowych zainteresowań należy również współpraca rozwojowa i migracje.

 

 

Weronika Przecherska

Lingwistka i analityk. Jej obszary zainteresowań to analiza dyskursu i komunikacja społeczna. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka socjologii w Instytucie Socjologii UW.