oferta

Realizujemy szerokie spektrum badań i ekspertyz o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, administracją, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami przedsiębiorców.

W naszych badaniach i ekspertyzach łączymy zaawansowane metody ilościowe z podejściem jakościowym. Opracowujemy autorskie metody naukowe, niedostępne w komercyjnych ośrodkach badawczych.

Wykorzystujemy potencjał naukowców najlepszej uczelni wyższej w Polsce – nasz interdyscyplinarny zespół tworzy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb konkretnego odbiorcy.

nasze usługi

 • przekrojowe i branżowe analizy otoczenia gospodarczego
 • socjologiczne badania użytkowe
 • badania aplikacyjne i ewaluacyjne
 • badania poziomu cyfryzacji organizacji publicznych, biznesowych i pozarządowych
 • badania systemów informatycznych
 • Evidence Based Policy
 • rekomendacje dla polityki publicznej
 • doradztwo w zakresie modelowania procesów biznesowych i zarządzania innowacjami
 • analizy prawne i ekonomiczne dla przedsiębiorstw i rozwiązań legislacyjnych
 • economy impact assesment
 • time to market (sprawdzanie dojrzałości technologii/produktu w kontekście wejścia na rynek
 • optymalizacja kosztów działania organizacji
 • rekomendacje rozwiązań z zakresu e-administracji
 • analizowanie dużych zbiorów danych
 • analizy i modelowanie ekonometryczne
 • web-scrapping danych o przedsiębiorstwach
 • projektowanie zindywidualizowanych narzędzi analitycznych opartych o technologie IT
 • szkolenia z zakresu zarządzania procesami innowacyjnymi
 • szkolenia z zakresu wykorzystania Big Data
 • Letnia Szkoła Gospodarki Cyfrowej
 • Akademia Startupów
 • coaching w zakresie procesowego podejścia do zarządzania
 • sieciowanie przedsiębiorstw w celu zwiększania poziomu innowacyjności usług
 • wsparcie tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy międzynarodowymi ośrodkami badawczymi
  a polskimi przedsiębiorstwami
 • wspieranie rozwoju start-upów

współpracowali z nami