Główna 2017-11-09T10:41:39+00:00
Loading...

badania

NAJNOWSZE WPISY NA BLOGU     |     ZOBACZ WSZYSTKIE WPISY

2403, 2017

Airbnb in Warsaw

Sharing economy platforms are increasingly popular in Poland. Among the most successful firms based on new business models is Airbnb, a platform for accommodation provision: currently more than 3 million private flats, rooms or other

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w Polsce za 2016 r w ramach Zadania 1: Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.
Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w ramach Zadania 3: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze prawnym.
Czytaj więcej