POLICY LAB 2017-06-22T21:52:38+00:00

POLICY LAB

Każdego dnia administracja publiczna tworzy i wdraża usługi, projekty i regulacje. Ich celem jest poprawianie jakości życia i stwarzanie szans rozwojowych. Jak jednak zaprojektować rozwiązania, które będą skutecznie służyć obywatelom?

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Wiele z działań publicznych tworzonych dla obywateli w praktyce nie działa tak jak zakładali ich twórcy i przynosi efekty odmienne od oczekiwanych.

Żeby znaleźć te rozwiązania, które działają, musimy poznać rzeczywiste potrzeby, motywatory i zachowania obywateli, wymyśleć i bezpiecznie przetestować różne rozwiązania, wybierając te, które są najbardziej skuteczne.

Laboratorium jest platformą współpracy naukowców z praktykami. Działa w formule partnerstwa. Praktycy z sektora publicznego proponują kwestie do rozwiązania i wnoszą swoje doświadczenia, zaś interdyscyplinarne zespoły naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego wspierają swoją wiedzą poszukiwanie i testowanie skutecznych rozwiązań.

Policy Lab to przestrzeń tworzenia i bezpiecznego testowania, w oparciu o badania naukowe, innowacyjnych rozwiązań służących obywatelom. W naszym laboratorium:

  • analizujemy istniejące rozwiązania pod kątem ich dostosowania do rzeczywistych zachowań obywateli. Wykorzystujemy do tego podejście behawioralne;
  • projektujemy udoskonalenia rozwiązań, wykorzystując do tego metodykę Design Thinking;
  • prowadzimy testowe wdrożenia rozwiązań by wybrać te, które najlepiej zaspokoją realne potrzeby obywateli; pilotaże opieramy na eksperymentach i grach symulacyjnych.

koordynator
zespół

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Marzec 2017

Load More Posts