DELab

Talks Między Techniką a Wyobraźnią
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

Marcin Rychter: Między Techniką a Wyobraźnią

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosił

Marcin Rychter

Tematem wykładu były przemiany we współczesnej muzyce artystycznej, które nastąpiły wskutek pojawienia się elektronicznych urządzeń do analizy, generowania, przetwarzania i rejestrowania dźwięku. Czym komputery różnią się od tradycyjnych instrumentów? Dlaczego doprowadziły do rozpadu kanonu muzyki europejskiej? Co zmieniło w naszej percepcji dźwięku? Jak zmieniło się znaczenie „dzieła”, „autora”, „partytury”? Jakie kompetencje powinien mieć dziś kompozytor? Jak kompozytorzy wykorzystują możliwości komputerów? Jakie systemy wspomagające pracę kompozytorską są najbardziej obiecujące i lubiane przez artystów? Czy każdy może dziś zostać kompozytorem? Czy uległa zmianie sama istota muzyki? Czy technika prowadzi do innowacji ontologicznych? Czy w przyszłości będzie jeszcze miejsce dla instrumentalistów-wirtuozów?

Marcin Rychter – filozof, eseista, tłumacz (m.in. J. Leara, R. Brassiera, G. Harmana, S. Themersona, W. C. Guthrie’go, W. Audena, D. H. Lawrence’a, S. Armitage’a), redaktor kwartalnika „Kronos”, współpracownik miesięcznika „Literatura na Świecie”, twórca autorskich programów nauczania filozofii wdrażanych na Uniwersytecie Warszawskim i w Muzeum Łazienki Królewskie, muzyk i producent muzyczny. Obecnie zajmuje się badaniem filozoficznych aspektów przemian kulturowych dokonujących się za sprawą rozwoju techniki komputerowej.