DELab Talks

Informatyzacja Usług Społecznych: Pomiędzy Efektywnością A kontrolą
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

Informatyzacja Usług Społecznych: Pomiędzy Efektywnością A kontrolą

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosi

dr Michał Polakowski

Czy informatyzacja usług społecznych zwiększy ich skuteczność, zwłaszcza z perspektywy obywateli? A może technologie informatyczne służą lepszemu kategoryzowaniu odbiorców tych usług, a w konsekwencji przyczyniają się do ograniczania zakresu praw socjalnych? W ramach prezentacji w pierwszej kolejności zostaną przedstawione argumenty na temat usług związanych z rynkiem pracy, jakie pojawiają się w debatach toczących się w Europie Zachodniej. W dalszej części argumenty te zostaną odniesione do zmian zachodzących w polskich instytucjach rynku pracy, zwłaszcza tak zwanego profilowania bezrobotnych.

Dr Michał Polakowski jest politologiem, badaczem polityki społecznej. Zajmuje się ekonomią polityczną reform państwa opiekuńczego, zwłaszcza systemów emerytalnych i instytucji rynku pracy, jak również innowacyjnymi metodami porównawczymi. Współzałożyciel Fundacji ICRA.