DELab Talks

Cyfrowa Edycja Źródeł na Podstawie Projektu e-Blaustein
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

CYFROWA EDYCJA ŹRÓDEŁ na podstawie projektu e-BLAUSTEIN

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosiła

Joanna Szaflik

Projekt e-Blaustein poświęcony jest postaci i twórczości wybitnego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ucznia Kazimierza Twardowskiego, Edmunda Husserla, filozofa, germanisty, psychologa i pedagoga, Leopolda Blausteina. Blaustein już w okresie międzywojennym antycypował wiele istotnych problemów z dziedziny teorii mediów i komunikacji, praktykując filozofię i psychologię. Przedwczesna śmierć z rąk hitlerowców uniemożliwiła rozpowszechnienie jego prekursorskich teorii.

Projekt polega skonstruowaniu korpusu cyfrowego dzieł Leopolda Blausteina oraz zgromadzeniu informacji na temat jego życia i pracy naukowej przy pomocy typowych dla humanistyki cyfrowej technologii reprezentacji i cyfrowego wydawania źródeł.

Joanna Szaflik absolwentka psychologii UAM w Poznaniu, prowadziła badania biograficzne na temat przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w Archiwach Lwowskich, współpracowała z CNRS/Paris/IHPST i archiwum e-LV http://www.elv-akt.net/. Obecnie współpracownik DELab UW.