Project Description

Bartosz Ledzion

Ekspert Policy Lab
Firma badawcza – EGO – Evaluation for Government Organizations S.C
b.ledzion@uw.edu.pl

Jest ekspertem w Policy Lab. Jego głównymi polami zainteresowań badawczych są:
·       planowanie strategiczne polityk publicznych (strategie, plany),
·       ewaluacje programów publicznych,
·       projektowanie usług publicznych i regulacji prawnych w oparciu o metodykę Design Thinking i podejście behawioralne,
·       wsparcie organizacyjnego uczenia się administracji publicznej.

Jest współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy badawczej EGO s.c., która uzyskała tytuł najlepszej firmy ewaluacyjnej w Polsce, przyznany przez przedstawicieli administracji publicznej.

Pracował jako badacz i koordynator w ponad 100 projektach doradczych, badawczych i szkoleniowych zrealizowanych dla ministerstw, agencji rządowych, urzędów marszałkowskich, urzędów miast i przedsiębiorstw.

Prywatnie lubi czytać książki historyczne, uprawia freediving, snowboard, nurkowanie oraz piłkę nożną.

Współpracę z DELab rozpoczął w 2015 roku.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał tytuł magistra zarządzania ze specjalizacją w psychologii ekonomicznej

Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., red. (2008). Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, 543.

Ledzion B., Olejniczak K., Rok J., red. (2014). Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 234.

Ledzion B. Mazur S., Olejniczak K., red. (2014). Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 138.

– współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami badań nad polityką publiczną: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademią Leona Koźmińskiego, European Policies Research Centre – University of Strathclyde (Wielka Brytania – Glasgow), Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

– kierownik merytoryczny sześciu edycji Akademii Ewaluacji Leona Koźmińskiego – studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej, wykładowca od sześciu edycji Akademii Ewaluacji (Euroreg)

– brał udział, jako badacz i koordynator w ponad 100 projektów badawczych, doradczych i szkoleniowych, w tym:

–        Diagnoza ekonomiczno-społeczna procesu rewitalizacji w Łodzi (2015),

–        Akademia Analityka (2015)

–        MUS – Ministerstwa Uczące Się (2010-2014),

–        Potencjał analityczny polskiej administracji rządowej (2014),

Ewaluacja ex post systemu zarządzania Polityką Spójności (2013).

Uzyskał nominację do tytułu Najlepszego ewaluatora w ramach konkursu Lider ewaluacji 2014 – Nagroda przyznana przez polskie ministerstwa i urzędy marszałkowskie osobom, z okazji 10-lecia rozwoju kultury ewaluacyjnej w Polsce.