Damian Zięba
Analityk DELab UW
2018-10-03T10:23:52+00:00

Project Description

Damian Zięba

Analityk DELab UW
Wydział Nauk Ekonomicznych
d.zieba@delab.uw.edu.pl

Jest członkiem zespołu badawczego w wielu obszarach związanych z Digital Economy. Jest współautorem projektów na temat kompetencji MŚP, e-administracji, infrastruktury Internetu i przedsiębiorczości akademickiej. Jego głównym atutem jest wiedza na temat bazy danych Eurostat dot. Information Society, na podstawie której jesteśmy w stanie porównywać Polskę do pozostałych krajów UE.

Dołączył do DELabu w październiku 2014 r.

2011-2015 B.A. z Ekonomii Międzynarodowej na WNE UW

2015-  M.A. in Quantitative Finance at WNE UW

Śledziewska K., Zięba D.2015.Czy Polskie firmy wpadły w sieć e-usług?/Have Small and Medium Enterprises Fallen into the Net of E-services?. W: Almanach Polskie Karty 2015. Warsaw: Medien Service Sławomir Cieśliński. 532-542/543-552

Białek-Jaworska A., Ziembiński M., Zięba D.2016.  The Role of Academic Entrepreneurship  in the Commercialization of R&D Outcomes in Poland. Working paper, x/2016. Warszawa, DELab UW.

Śledziewska K., Levai A., Zięba D.2015.Internet infrastructure  and Its Usage In Poland And Other European Union Member States. Information System in Management, 23.10.2015, SGGW, Warszawa.
Uczestnik projektów (wraz z Adamem Levaiem):

Śledziewska K., Gabryelczyk R., Włoch R.2015. GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP (Diagnosis of the gap in SMEs’ Digital Skills). Working Paper DELab UW

Śledziewska K., Włoch R.2015.Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw”(Digital Skills of Polish SMEs), Raport DELab UW

publikacje