DELab Talks

Czym Jest TEI?
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

„CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosiła

dr Joanna Blińska

Seminarium zostało poświęcone humanistyce cyfrowej, a zwłaszcza stanadardowi kodowania tekstów TEI (Text Encoding Initiative). Rozwój technologii informacyjnych spowodował znaczne zmiany w wielu dziedzinach nauki, w tym także w humanistyce. Na przykładzie fragmentów tekstów opisanych za pomocą TEI omówione zostało zagadnienie znakowania semantycznego, a także rola technik informatycznych i innych umiejętności interdyscyplinarnych we współczesnych badaniach humanistycznych.

Dr Joanna Bilińska absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa slawistycznego (słowenistyki) na Wydziałe Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Neofilologii na podstawie pracy doktorskiej pt. Analiza i leksykograficzny opis słownika Lindego na potrzeby dygitalizacji. Naukowo interesuje się leksykografią, wykorzystaniem narzędzi informatycznych w językoznawstwie oraz dygitalizacją.

Więcej informacji: → http://books.openedition.org/oep/426?lang=en