DELab Talks

Między Utopią a Dystopią. Miasto Przyszłości Jako Problem Poznawczy
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

Między Utopią a Dystopią.

Miasto Przyszłości Jako Problem Poznawczy

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosił

Edwin Bendyk

„O przyszłości miast zadecydują złożone oddziaływania między takimi czynnikami, jak rozwój technologii, przemiany struktury społecznej, dynamika geopolityczna i gospodarcza oraz przekształcenia środowiska i klimatu.
Proponuję, by przyjrzeć się mieszkańcom przyszłych miast ich własnymi oczami, zbadać ich zmieniającą się podmiotowość i potrzeby, a także formy artykulacji indywidualnych i zbiorowych tożsamości (wyrażających się w rozmaitych działaniach: w kulturze, w aktywności gospodarczej i w walce o władzę nad przestrzenią). Koncentrując się na ludziach będę jednak unikał humanistycznego sentymentalizmu. W analizie proponuję zastosowanie perspektywy posthumanistycznej uwzględniającej fakt, że zmieniająca się podmiotowość rozwija się w ramach większego systemu biotechnologicznego, którego emanacją jest miasto.”

Edwin Bendyk — dziennikarz, publicysta, pisarz, nauczyciel akademicki związany z DELab UW, gdzie tworzy program badawczo-rozwojowy „Miasto przyszłości” i Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością. Kieruje działem nauki w tygodniku „Polityka”. Zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Od 2010 r. realizuje wspólnie z Narodowym Centrum Kultury projekt badawczo-seminaryjny „Kultura i rozwój”, od 2005 r. w Centrum Nauk Społecznych PAN prowadzi seminarium o nowych mediach. Opublikował cztery książki „Zatruta studnia. rzecz o władzy i wolności”, W.A.B. 2002 r., „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”, W.A.B. 2004 r., „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu”, W.A.B 2009 r. oraz „Bunt Sieci”, Polityka 2012 r. W 2014 r. opublikował wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”. Jest członkiem Polskiego PEN Clubu, uczestniczy w ruchu społecznym „Obywatele Kultury”.