DELab Talks

Nowe Technologie w Dyskursach o Przyszłości Pracy
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

Nowe technologie w dyskursach o przyszłości pracy

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosił

dr hab. Kazimierz Krzysztofek

Stoimy w obliczu zmiany świadomości tego, czym jest praca. Ludzie będą zatrudniani w sposób, który nam trudno sobie wyobrazić. Nasza wiedza o pracy opiera się na dorobku socjologii pracy w przemyśle. Obecnie dopiero zbieramy przesłanki na temat przekształceń pracy w społeczeństwie nazywanym postindustrialnym, informacyjnym, sieciowym, czy też opartym o wiedzę. W moim referacie, metodologicznie osadzonym w krytycznej analizie dyskursu, przybliżę różne dyskursy związane z wpływem na pracę nowych technologii, zwłaszcza cyfrowych:

  • Koniec pracy, praca maszyn, bezrobocie.
  • „Wypłukiwanie środka” – rosnące albo utrzymujące się zapotrzebowanie na high skills i low skills, malejące zapotrzebowanie na mid skills wskutek umaszynowienia i algorytmizacji.
  • Maszyny potrzebne ludziom – ludzie potrzebni maszynom. Praca w kolektywie techno-ludzkim.
  • Praca w społecznej fabryce (praca wielości, prosumpcja).
  • Metafora nowobudowanego domu: jesteśmy przy fundamentach społeczeństwa informacyjnego (nie wiadomo, jaki będzie „przyszły dom”).
  • Praca rozproszona (własna, autorska perspektywa).