Dr Bartłomiej Okoń2017-07-18T15:27:27+00:00

Project Description

Dr Bartłomiej Okoń

Prawnik DELab UW
b.okon@uw.edu.pl

Doktor nauk prawnych, badacz i praktyk prawa prywatnego i publicznego. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa konsumenckiego, prawa pracy oraz prawa handlowego. W DELab UW zajmuje się badaniem rozwoju regulacji prawnych poświęconych funkcjonowaniu gospodarki cyfrowej. Interesują go zagadnienia wpływu prawa unijnego na prawo polskie w zakresie prawa konsumenckiego i prawa nowych technologii, a także problematyka środków i narzędzi prawnych służących ograniczeniu zjawiska dysparytetu kontraktowego. Autor publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz i opinii prawnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla biznesu, uzyskane m. in. w renomowanych kancelariach międzynarodowych. Wolny czas poświęca rodzinie, chętnie też oddaje się lekturze publikacji na temat aktualnych zagadnień społecznych. Interesuje się informatyką, historią i ekonomią. Aktywnie uprawia turystykę rowerową i górską oraz pływanie.

Z DELabem związany jest od listopada 2014 r.

– 2016 Uniwersytet SWPS, dr nauk prawnych

– 2000 Uniwersytet Warszawski, mgr prawa

Okoń, B. (2014). Development of Consumer Protection in Polish Sales Law – the Three Milestones. Law & Forensic Science, vol. 8 of Dec., the 29th, 2014, pp. 20-46.

Okoń, B. (2010). Pracodawca nie musi organizować osobom samozatrudnionym szkolenia w zakresie BHP, Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wydanie 11.03.2010.

Okoń. B. (2010). Prawo europejskie a praca tymczasowa. Biuletyn Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia 1/2010.

Okoń, B. (2010). Ryzyko i sposoby zabezpieczenia prawnego w sytuacji wprowadzenia zewnętrznego usługodawcy do przedsiębiorstwa. Biuletyn Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia 4/2010.

Okoń, B. (2009). Informacja handlowa – zasady jej wykorzystania oraz ochrony. Biuletyn Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia  9/2009.

Okoń, B. (2009) Obowiązki agencji zatrudnienia z zakresu ochrony danych osobowych kandydatów do pracy przy świadczeniu usług rekrutacyjnych. Biuletyn Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia 7/2009.

Śledziewska K., Pugacewicz A., Sobolewski M., Gyodi K., Okoń B., Ziembiński M. (2016). Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście potencjalnego zakazu stosowania mechanizmu różnicowania cen w Unii Europejskiej w polskim transgranicznym handlu elektronicznym. Warszawa, DELab UW.

Okoń, B. (2016). Ewolucja umowy konsumenckiej w kierunku wyzwań e-commerce, przekazane do publikacji. DELab Talks. Warszawa, DELab UW.

Okoń, B. (2015). Bariery prawne Jednolitego Rynku Cyfrowego UE. DELab Talks. Warszawa, DELab UW.

Okoń, B. (2015). Jednolity Rynek Cyfrowy jako wyzwanie regulacji prawnych. DELab Talks.  Warszawa, DELab UW.

Okoń, B. (2014).Z prezentami warto było zaczekać do 25 grudnia. DELab Talks. Warszawa, DELab UW.

Okoń, B. Normatywna ochrona nabywcy detalicznego w PRL a współczesne prawo konsumenckie. V Międzynarodowa Konferencja Prawa Porównawczego – Prawo zobowiązań w otoczeniu innych systemów normatywnych. 6-7 listopada 2015, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Warszawa.

publikacje