Iryna Shuvaieva
Kierownik projektów DELab UW
2019-09-10T13:24:52+00:00

Project Description

IRYNA SHUVAIEVA

Kierownik Projektów DELab UW

W DELab UW odpowiada za poszerzanie działalności DELab UW o projekty finansowane przez instytucje unijne; monitoruje również możliwości pozyskiwania projektów i dotacji z instytucji krajowych, unijnych i międzynarodowych oraz zarządza przebiegiem przygotowywania wniosków projektowych i realizacją toczących się projektów.

W DELab od lipca 2016 roku.

2015 – 2016: Europeistyka w Kolegium Europejskim, dyplom magisterski

2010 – 2012: Gospodarka Światowa i Biznes Międzynarodowy na Uczelni Łazarskiego, dyplom magisterski

2006 – 2010: Ekonomia i Zarządzanie w Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Zaporożżu (Ukraina), dyplom licencjacki