Jacek Cichocki
Analityk DELab UW
2018-08-16T15:01:08+00:00

Project Description

Jacek Cichocki

W DELab UW zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem technologii cyfrowych w relacji państwa z obywatelem, zwłaszcza tzw. e-usługi oraz wszystko, co kryje się w niezdefiniowanej jeszcze precyzyjnie idei „państwa usługowego”.

1990 – 1996 magister socjologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, praca magisterska z dziedziny socjologii organizacji.

1986 – 1990 XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Warszawie, klasa o profilu humanistycznym.

2013 – 2015 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM)

Zainicjował i nadzorował min. budowę serwisu www.obywatel.gov.pl , który zbiera w jednym miejscu w sieci i opisuje przystępnym językiem najważniejsze dla obywatela procedury administracyjne oraz dostępne e-usługi państwowe.

2013 – 2011 Minister Spraw Wewnętrznych

W obszarze informatycznym przeprowadzał w tym okresie, razem z podległym MSW Centralnym Ośrodkiem Informatyki, gruntowną reformę Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL i CEPIK). Bez tej reformy niemożliwe byłoby zakończenie projektu Pl.Id, „odmiejscowiene” usług dla obywateli związanych z ewidencją państwową (np. wyrobienie lub zmiana dowodu osobistego poza miejscem zameldowania) oraz rozwijanie nowoczesnych e-usług. Był w tym czasie odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju w czasie mistrzostw EURO 2012. Przeprowadził szereg zmian dotyczących sektora bezpieczeństwa (min. systemu zabezpieczenia polskich granic, modernizacji policji itp.).

2008 – 2011 Minister w KPRM, odpowiedzialny za koordynację służb specjalnych.
W dziedzinie cyfryzacji rozwijał wówczas, głównie w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mechanizmy cyberbezpieczeństwa państwa (CERT) i ochrony przed zagrożeniami terrorystycznymi (CAT ABW).

1992 – 2007 Ośrodek Studiów Wschodnich (państwowy ośrodek analityczny, który monitoruje sytuację w krajach na wschód od Polski, ale także w Niemczech i Europie Środkowej).

W latach 2003 – 2007 dyrektor tej instytucji, a wcześniej kierownik zespołów analizujących problemy energetyczne, zwłaszcza szlaki transportu ropy i gazu oraz sytuację w krajach Kaukazu i Azji Centralnej, a późnej Europy Wschodniej.